Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Antagelig primo 1801

Det vides ikke med sikkerhed, hvilken korrektur Thorvaldsen her inviteres til at hjælpe med. Jf. ovenstående kommentar er der sandsynligvis tale om kunstneren Friedrich Möglich, som var miniaturemaler og vokspousserer og tilvirkede små portrætmedaljoner af blandt andre forfatteren og kunsthistorikeren Johann Joachim Winckelmann og Angelika Kauffmann. Det kan muligvis have været et sådant portræt, som Thorvaldsen er blevet inviteret til at rådgive kunstneren om, men under alle omstændigheder er det bemærkelsesværdigt, at det er den tilrejsende Ekman, som med sin invitation her knytter forbindelsen mellem de to kunstnere. Muligvis har de begge kendt Möglich, og Ekman har så blot formidlet beskeden, idet han antagelig boede på samme pensionat som Thorvaldsen. Se desuden referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens bopæle.

Sidst opdateret 07.01.2013