Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 19.10.1805

Dvs. det professorat i billedhuggerkunst på Kunstakademiet i København, som Thorvaldsen var blevet udnævnt til 7.6.1805.
Abildgaard havde allerede i januar 1805 i egenskab af Kunstakademiets direktør lagt planer om at lade Thorvaldsen overtage det professorat, der ville blive ledigt, når Andreas Weidenhaupt døde, se brev af 31.1.1805.
Om Abildgaards spil for at sikre Thorvaldsen denne stilling, se Thiele II, p. 18-19. Hans handlemåde vakte i øvrigt nogen animositet blandt kunstnerne på Kunstakademiet, se brev af 18.6.1805 fra C.F. Stanley til C.F.F. Stanley og Thiele II, p. 41.

Sidst opdateret 29.01.2018