Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 31.1.1805

I Reventlows palæ i København, jf. brev af 28.11.1808 fra Reventlow. Her skriver greven: “Justitz Raad Abildgaard… har sendt mig [busten af A.P. Bernstorff] i mit Huus og som staar hos mig uden at ieg veed hvilken Bestemelse De har givet den.” Thorvaldsen forærede da busten til Reventlow, se brev af 4.2.1809.
Busten blev senere flyttet til Pederstrup på Lolland, hvor Thorvaldsen så den 20.8.1820 under sit besøg i Danmark. Se herom Chr. B. Reventlow: En dansk Statsmands Hjem, København 1903, II, p. 254. Busten er nu på Brahetrolleborg.

Sidst opdateret 29.01.2018