Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Februar-marts 1804

Det er ikke helt klart, hvad der menes med dette udsagn, men Schubart hentyder sandsynligvis til udtalelser, Thorvaldsen må være kommet med vedr. hans formelle forpligtelse til at vende hjem til Danmark. Det havde han meget lidt lyst til, og han må have ytret noget om, at hvis man krævede det af ham, ville han afsige sig sin indfødsret og gøre sig helt fri af de forpligtelser, han havde over for Danmark.
I det næsten samtidige brev af 21.1.1804 ses bemærkninger, der stærkt tyder på det samme. Her synes Schubart at forsøge at overtale til Thorvaldsen til ikke at slå hånden af sit fødeland: “…tænk at De bör giöre Dem Edle værdig som i Födelandet tager Deel i Der[es] Skiæbne. Riv ikke aldeles Skiönsomheds Baand lös. Denne Opofring vilde være for stoer, og jeg forlanger den ikke – Men lad Dem ikke aldeles henrive, og bliv Der[es] Genie troe. Arbeyd flittig. Med et Ord! giör Danmark Ære!”
Om denne sag, se mere i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom.

Sidst opdateret 07.01.2013