Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Februar-marts 1804

Billige betyder rimelige, berettigede, se Ordbog over det danske Sprog.
Den danske regering havde et velbegrundet krav om, at Thorvaldsen skulle vende hjem til Danmark og gå i regeringens/kongens tjeneste. Modtagelsen af et rejsestipendium fra Kunstakademiet var nemlig ifølge akademiets fundats betinget af, at vedkommende efter endt dygtiggørelse i udlandet drog tilbage til fædrelandet og stillede sine evner til rådighed for kongen/regeringen, se nærmere herom i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom.

Sidst opdateret 07.01.2013