Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens Testamenter

Indholdet af denne Kodicil har hidtil kun været kendt gennem en italiensk Kladde og en dansk Oversættelse med Collins Haandskrift, begge henliggende i Thorvaldsens Museums Arkiv (Bilag THMO ad 72 og THMO 84 k, Dokumenterne vedkommende Musets Oprettelse og Bestyrelse fra Aarene 1832-1848).
Se også Notarialarkivet, Rom, THM kopi m29 III, nr. 6.

Sidst opdateret 05.05.2018