The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Wills of Thorvaldsen

Indholdet af denne Kodicil har hidtil kun været kendt gennem en italiensk Kladde og en dansk Oversættelse med Collins Haandskrift, begge henliggende i Thorvaldsens Museums Arkiv (Bilag THMO ad 72 og THMO 84 k, Dokumenterne vedkommende Musets Oprettelse og Bestyrelse fra Aarene 1832-1848).
Se også Notarialarkivet, Rom, THM kopi m29 III, nr. 6.

Last updated 05.05.2018