Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 22.10.1808

Dette er antagelig skrevet over et år senere, omkring den 2.3.1810, hvor indledning til et brev af denne dato til Slotsbygningskommissionen lyder: “Modellen til Basorelievet i den store Frontispitz for Raadhuuset, som skal udføres i Stuk, var det første jeg begjøndte paa; [...]”. Der er således tale om relieffet Jupiter, Minerva og Nemesis, A316, der oprindelig blev bestilit til C.F. Hansens Råd- og Domhus i København, jf. brev af 31.12.1806 og referenceartikel om bestillingen til Råd- og Domhuset. Relieffet blev 1847 opsat i brændt ler på Christiansborg Slot, hvor det blev totalskadet under slottets brand i 1884.
Thorvaldsens sene påskrift på konceptet underbygger Thieles beretning om, at Thorvaldsen lod sine papirer ligge fremme længe og ofte genbrugte, hvad der var forhånden, se eksempelvis Thiele I p. VI-VIII og artiklen om Arkivets historie.

Sidst opdateret 04.03.2016