Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 22.10.1808

Thorvaldsen kom til at bidrage med talrige værker til Christiansborg Slot i København, der i disse år var under genopførelse efter branden i 1794. Det er meget tænkeligt, at denne taktiske foræring af døbefonten til familien Schimmelmann, udover Thorvaldsens oplagte evner som billedhugger, havde en god del af æren for Thorvaldsens inddragelse i arbejdet. Således skrev Charlotte Schimmelmann til sin bror, Herman Schubart, følgende, der blev videregivet Thorvaldsen i Schubarts brev af 26.12.1808: “Min Mand og jeg erkjender som vi bør hans ædle Behandling imod os. Grev Christian Reventlow forsikrede mig i gaar at man bruger ham, og vil bruge ham endnu meer for vores gjenfødte Slot [dvs. Christiansborg Slot]. Han vil faae store Statuer at forfærdige, Basreliefs med meere; og Du min kjere Broder kan stole paa Reventlows Iver for din Ven Thorwaldsen, som Hansen ogsaa interesserer sig saa meget for. Denne Konstner giør sig sandelig fortjent hos Fædrenelandet [...]”. Se evt. referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg herom.
Charlotte Schimmelmann havde ifølge broderen Herman Schubarts brev af 26.7.1805 allerede på dette tidspunkt haft en ikke ringe andel i Thorvaldsens professorudnævnelse på Kunstakademiet i København i 1805, se Thorvaldsen-kronologien.
For mere om hendes og hendes mand Ernst Schimmelmanns indflydelse i det danske kulturliv se deres biografier.

Sidst opdateret 27.10.2015