Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 27.9.1803

Baron Herman Schubart var blevet udnævnt til dansk gesandt i Napoli i 1802. Han havde truffet Stanley i Napoli tidligere på året, se Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 434.
Schubart kom først tilbage til Napoli primo november 1803, se hans brev af 12.11.1803 til Thorvaldsen, og Stanley måtte da vente længere, end han forventede. Som det fremgår af det følgende, antog han, at Schubart ville dukke op 6. eller 8.10.1803.

Sidst opdateret 07.01.2013