Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 11.3.1826

Disse chikanerier i Accademia di S. Luca fra Canovas tilhængere mod Thorvaldsens nævnes også af Thiele 1831, p. 74. Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at Thorvaldsen hævder det modsatte i sine kommentarer til Thieles manuskript, sådan som de blev videreformidlet af Frederik Ferdinand Friis i hans brev af 8.1.1829, punkt 31. Her meddeler Thorvaldsen, at “Meningsuoverensstemmelser, som [er] saa almindelig i Academier ved slige Leiligheder, vare ingenlunde ledsagede med Tilsidesættelser el Krænkelser.”
Til Estrup og Ordenskapitlet har Thorvaldsen altså gerne ville fortælle om stridigheder mellem Canova- og Thorvaldsenfløjene, men ikke til Thiele 11 år senere. Forklaringen på denne holdningsændring kan være, at biografier til Ordenskapitlet forblev (og forbliver) upublicerede, og Thorvaldsen derfor ikke behøvede at tage strategiske hensyn i sine udtalelser, mens han i Thieles trykte publikation ikke ønskede at skilte med problemerne. Forklaringen kan også være, at Thorvaldsen i 1818 havde større behov for at markere en afstandtagen til Canova-fløjen end i 1829, hvor hans berømmelse var så meget mere cementeret, at han ikke fandt det nødvendigt at involvere sig i kunstnerbataljer. Endelig kan kursskiftet også skyldes det faktum, at Canova i mellemtiden var død, i 1822, og at Thorvaldsen derfor ikke længere fandt en kritik af sin afdøde kollega passende.
Uanset hvad Thorvaldsens bevæggrunde kan have været, undlod Thiele altså i sin bog 1831 at rette sig efter hans ønske om at nedtone uoverensstemmelserne mellem de to billedhuggerfløje i Accademia di S. Luca.

Sidst opdateret 24.03.2015