Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 12.10.1799

Denne afstøbning af Pollux blev transporteret i en kasse, der var gået i stykker ved ankomsten til København, se brev af 31.1.1805 fra Abildgaard og referenceartikel om hjemsendelse af kasser. Sandsynligvis blev Pollux og i øvrigt også ovennævnte hoved af samme figur ødelagt sammen med kassen.
I 1815 sendte Thorvaldsen i samarbejde med arkitekten Peder Malling en række afstøbninger til Kunstakademiet i København på prins Christian (8.) Frederiks foranledning, se Mallings fortegnelse over forsendelsen.
Den Pollux, der kom til Akademiet ved denne lejlighed er sandsynligvis identisk med den Pollux, der i 1933 blev deponeret på Thorvaldsens Museum fra Akademiet, Dep.24. En gammel tradition på Kunstakademiet tilskriver Thorvaldsen.
Der findes dog også på Thorvaldsens Museum en anden version af Pollux, A54, i ca. 1/3 størrelse, som dog må formodes at være en senere udgave, der kom med Thorvaldsens værker til København i 1830’erne.

Sidst opdateret 30.04.2015