13.2.1819

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Spor af segl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Illustrissimo Sgr Cavaliere Thorwaldsen à Roma.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brøndsted beder om at låne et ur. Han vil ikke blande sig i en sag angående Schubart, som de har drøftet dagen forinden. Han vil til gengæld hente Thorvaldsen, så de kan følges til Corsoen.

Dokument

Bedste Ven!

tjen mig i at laane mig paa nogle Dage det UhrI Du igaar var saa god at love mig. jeg skal svare dertil paa bedste Maade.
jeg har overvejet Hvad vi igaar, Br S-tII vedkommende omtalte, men jeg kan ikke ansee det for min Pligt at blande mig ind i fremmed UlempeIII. Mit eget Liv, skjøndt jeg redelig stræber at udføre Hvad jeg anseer for Ret, kan have Sorg og Savn og SmerteIV nok endda. – jeg skriver ikke til S-t om den bevidste Sag.
Kan Du gaae med osV til CorsoenVI Kl: 4½, saa skal jeg da afhente Dig i din Bolig

Rom d 13/2 XIX Din hengivne
Brøndsted

Arkivplacering

m6 1819, nr. 13

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen havde i hvert fald et lommeur, som han havde bragt med sig fra København til Rom (på bagsiden indgraveret: B Thorvaldsen Den 29 August 1796). Uret findes i Thorvaldsens Museums Samling, N162. Om det har været dette ur, som Brøndsted har ønsket at låne, vides ikke. I Thorvaldsens Museums samling findes yderligere to lommeure, som har tilhørt Thorvaldsen: N43 og N192.

  2. Thorvaldsens og Brøndsteds fælles ven, baron Herman Schubart.

  3. Det er uvist, hvad Brøndsted her ikke har ønsket at blande sig i. I juni 1818 udbad Schubart sig et stort lån fra Thorvaldsen, og det kan muligvis være denne pengesag, som Thorvaldsen har bedt Brøndsted om at være mellemmand i. I hvert fald fremgår det tydeligt af Brøndsteds brev til Andreas Christian Gierlew 28.5.1819, at Schubart var i massive økonomiske vanskeligheder, samt at Brøndsted ikke fandt, at det var passende, at han skulle inddrages i problematikken.

  4. Brøndsted havde mistet sin hustru Frederikke i maj 1818, efter hun havde barslet med parrets tredje barn.

  5. Hvem der udover Brøndsted ville følges med Thorvaldsen vides ikke.

  6. Hovedgaden i Rom, Via del Corso. Vejen løber de ca. 1,6 km fra Piazza del Popolo i nord til Piazza Venezia i syd.
    Det er uvist, om der har været en særlig anledning til at mødes der. I karnevalsperioden holdtes gerne små optrin og karnevalsoptog på hovedgaden.

Sidst opdateret 18.10.2014