7.9.1818

Afsender

Vincenz Rüttimann

Afsendersted

Luzern

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rüttimann takker Thorvaldsen for hans tilsagn om at udføre en model af Døende løve (Schweizerløven), jf. A119, for en meget beskeden pris.
Han udbeder sig en tegning med mål over den niche, løven skal placeres i, samt råd om, hvordan de påtænkte indskrifter bedst sikres mod tid og vejrlig. Han meddeler, at man vil støbe løven i bronze i stedet for jern, som oprindeligt planlagt, og spørger, om Thorvaldsen vil sørge for afstøbningen, og til hvilken pris. Endelig spørger han, hvad den efterfølgende transport af værket til Luzern vil koste.

Dokument

Hochwohlgebohrner, Hochzuverehrender
Herr,


Es gereicht mir zur besonderen Ehre, meinem Verehrungswerthen Freunde anzuzeigen, wie erfreüt man in Luzern über Thorewaldsons ZusageI ist, den Löwen zum Denkmal der am zehenden AugustII gefallenen schweitzer modelieren und einen gyps:Abdruk Verfertigen lassen zu wollen. ich soll ferner ihnen, Herr Ritter, erklären, dass für diese übernohmmene Arbeit Wir gerne die Summe von 300 Scudi, oder hundert und fünf zechinIII werden verabfolgen lassen: Eine geringe gaabe, für einen so grossen Künstler! da Sie aber, selbst, gewis in Berüksichtigung unserer Hülfsquellen, diese Summe aussprechen: so nehmen Wir es mit Dank an, mit der Versicherung dass ihr Name uns unvergeslich bleiben wird. Einige Bemerkungen soll ich noch beyfügen: 1o. wünscht man, eine Zeichnung der Nische, worinn der Löwe zu liegen kömmt, und die Dimension dieser Nische genau zu kennen, damit diese aushölung des Felsens keiner Zögerung unterliegge. so ersuchen wir ebenfalls Herren Thorewaldson, uns bestimmt anzugeben wie gros die Buchstaben, der in den Felsen zu grabenden NamenIV seyn sollen; so wie auch jener der oben am Monument anzubringenden InschriftV. dabey ist zu bemerken, dass der Felse ein Sandstein ist, zwar ziemlich fest, aber doch dem Zahm der Zeit unterworffen: und nun frägt es sich; ob ungeachtet dieser sandigten Natur, die Namen in dem Felsen dennoch haltbar sind; ob die Tiefen mit Erz sollten ausgefüllt werden! oder aber, ob man zu einer Tafel wieder zuflucht nehmmen soll ? Endlich würde man gern sich entschliessen den Löwen in Erz statt Eisen giessen zu lassenVI, und sie sind ersucht uns zu melden, ob Sie diesen gus besorgen wollten was Es kosten wurde, und wie hoch der Transport in die schweiz zu stehen kommen würde ?
Ich hoffe, mein lieber Herr Thorwaldson, dieses schreiben treffe Sie in bester gesundheit an; ich bin glüklich in meinem Vatterland angekommenVII: Mit Begierde harre ich auf ihre antwortVIII: und habe die Ehre mit der ausgezeichnesten Hochachtung zu geharren

Ihr gehorsamster Diener

Luzern den 7ten 7bre 1818. Herr Ritter Vincenz Rüttimann Amtschultheis
    der Stadt und Republik Luzern.

Generel kommentar

På bagsiden af brevet ses en hurtig skitse af den liggende løve i grotten over en mindeplade. Den hængende forpote, der rager ud over kanten, og skjoldet ses allerede her (se faksimile af brevet). Tegningen er med stor sandsynlighed af Thorvaldsen selv.

Arkivplacering

m5 1818, nr. 63

Thiele

Delvis gengivet hos Thiele II, p. 424-25.

Andre referencer

Emneord

Værker

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var omkring den 22.4.1818 (jf. brev af denne dato) gået ind på at lave et udkast til et mindesmærke, der skulle opstilles i Luzern, jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119. Monumentet skulle mindes de schweizergardister, der kæmpede for Ludvig 16. under de revolutionære styrkers storm på Tuilerierne i Paris 10. august 1792.
  Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 2. Dvs. de revolutionære styrkers storm på Tuilerierne i Paris den 10. august 1792, hvor omkring 500 schweizergardister mistede livet for den franske konge Ludvig 16. Medregnet de efterfølgende henrettelser af de tilfangetagne schweizergardister d. 2. og 3.9.1792 omkom i alt knap 800 schweizergardister. Se også den foregående kommentar.

 3. Heraf fremgår det, at en zecchino i september 1818 svarer til 2,9 scudi. For mere om de italienske møntenheder se referenceartiklen herom.

 4. Dvs. navnene på de (øverstkommanderende) schweizergardister, der forsvarerede Ludvig 16. under stormen på Tuilerierne 1792, jf. ovenstående kommentarer og referenceartiklen. Se også artiklen for den udførlige navneliste.
  Som det fremgår af brevet, var det meningen, at navnene om muligt skulle hugges direkte i klippen.

 5. Indskriften over grotten lyder: HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI (dvs. Schweizernes troskab og tapperhed). Se referenceartiklen for den fulde indskrift.

 6. Selvom der er usikkerhed omkring materialet, fremgår det, at det endnu på dette tidspunkt var planen, at løven skulle støbes og ikke udhugges. Dette skyldtes delvist, at budgettet for monumentet var meget stramt, og derfor skulle Thorvaldsens andel i udførelsen af monumentet holdes på et minimum. Den overordnede ide, dvs. en tegnet skitse og de to senere udførte gipsmodeller (begge i Historisches Museum Luzern) var, hvad han modtog betaling for. Se referenceartiklen om monumentet for mere herom.

 7. Rüttimann havde fra 18.3. til kort efter 8.8.1818 opholdt sig i Rom for at forhandle med den katolske kirkes centralforvaltning i Rom, kurien. Under opholdet virkede han desuden som mellemmand for løvemonumentets bestiller oberst Karl Pfyffer von Altishofen. Det var hans fortjeneste, at Thorvaldsen påtog sig opgaven. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 8. Enten har Thorvaldsen ikke svaret eller også er hans brev gået tabt, for Rüttimann måtte skrive igen d. 19.11.1818.

Sidst opdateret 03.10.2018