9.5.1818

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Et udkast til brev af 9.5.1818.

Dokument

Rom den 9de May 1818 –

I det jeg aflægger min underdanigste Taksigelse for det naadige BrevI hvormed Deres Kongelege Høyhed har beæret mig den 11te April, henholder jeg mig aldeles til Indholden af den SkrivelseII, som Hs Exe Baron v SchubartIII i Dag afsender. Han har fuldkommen tolket mine Tanker, og det vilde være overflødigt at tilføye noget, da han bestemt har forsikkret Deres Kongelige Høyhed om, at mit ArbejdeIV vil blive en Original, og ey en GjenpartV, saa at De, saavelsom det Danske Publicum kan være aldeles beroeliget i denne Henseende.
Jeg kunde ikke vælge en Talsmand end den gode og ædle Baron, som ynder mig, som elsker Kunsten lidenskabelig, og som er gienemtrængt af de varmeste Følelser for Deres Kongelige Høyhed

underdanigst
A. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, May 9th 1818 –

Giving my most humble thanks for the favour of April 11th with which Your Royal Highness has honoured me I refer entirely to the content of the letter which His Excellency Baron v Schubart sends today. He has explained my thoughts perfectly and it would be unnecessary to add anything as he certainly has assured Your Royal Highness that my work will be an original and not a copy, so that you as well as the Danish public may be completely assured in this respect.
I could not choose a spokesman but the kind and noble baron, who appreciates me, who passionately loves the arts, and who is filled with the warmest feelings for Your Royal Highness,

Most humbly,
A. Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Thorvaldsen har egenhændigt skrevet udkastet, men han har skrevet af efter en kladde, som Herman Schubart har konciperet.
 
Se også det færdige og næsten enslydende brev af 9.5.1818.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 I, nr. 3

Thiele

Det færdige brev er gengivet hos Thiele II, p. 373-374.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Kommentarer

  1. Det brev, Thorvaldsen her takker for, var dateret 7.4.1818 og ikke, som skrevet står 11.4.
    Fejlen skyldes sandsynligvis, at Herman Schubart har konciperet brevet, og at han selv modtog et brev fra Christian Frederik 11.4.1818, jf. afskrift i Herman Schubarts arkiv, Korrespondance med kongen og kongefamilien 1802-1831, Rigsarkivet.

  2. Jf. brev af 9.5.1818 fra Herman Schubart til Christian (8.) Frederik.

  3. Den danske baron og diplomat Herman Schubart.

  4. Dvs. marmorversionen af Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), jf. A503, som man ønskede til Christiansborg Slot.

  5. I brev af 7.4.1818 udtrykte Christian (8.) Frederik forbehold overfor idéen om Alexanderfrisen til kongens nye Christiansborg Slot: Han følte, at idéen var kompromitteret ved, at en privat mand (Giovanni Battista Sommariva) ligeledes havde bestilt Alexanderfrisen i marmor – så fik kongen bare en kopi?
    Christian Frederik bad derfor om, at Thorvaldsen ville skabe en helt ny frise med et nyt emne for på den måde at bringe kongen ud af forlegenhed.

Sidst opdateret 10.09.2017