1.4.1820

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Napoli

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften.

Resumé

Hermann Ernst Freund og Pietro Tenerani vil snart begynde at modellere to små figurer antagelig til Christian Frederiks borddekoration. C.A. Jensen har fuldendt kopimaleriet Sibyllen i Cumae, og han arbejder nu på kopien af Madonna di Foligno.

Dokument

[...] Freund og TheneraniI har lovet at de snarest hver især vilde begynde paa at modellere de tvende smaae FigurerII som Deres Højhed har forlangt.
JensenIII har fuldendt sin SibyllaIV, det er efter min Mening noget af det bedste ieg har seet af ham; han er og avanceret betydelig med Madonna della FolignoV [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,58

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund og den italienske billedhugger Pietro Tenerani, der bestyrede Thorvaldsens værksted i perioden 14.7.1819 – 16.12.1820.

  2. Antagelig to figurer i formindsket størrelse efter antagelig Thorvaldsens Hyrdedreng, jf. A177, og Teneranis Psyche forladt af Amor til Christian 8.s borddekoration.

  3. Den danske maler C.A. Jensen.

  4. C.A. Jensens kopi 1820 efter Domenichino (1581-1641), Sibyllen i Cumae, ca. 1622, Galleria Borghese, Rom.

  5. C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII.

Sidst opdateret 10.06.2016