22.4.1802

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Gotskalk Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Thiele I, p. 175 daterer brevudkastet til 1802. Denne datering fastholdes, se nærmere herom i note til brudstykke af et andet brevudkast, sandsynligvis til Jørgen West, som optræder på den anden side af samme stykke papir som dette.

Resumé

Thorvaldsen beder sin far om at skrive brev, da han længes meget efter at høre nyt hjemmefra København. Han regner kun med at skulle være i Rom i kort tid endnu og glæder sig til gensynet med forældrene.
Han håber, at C.F.F. Stanley vil overtage hans logi, når denne kommer til Rom.

Dokument

Gode Fader! Sede samI[?] Rom d. 22 Aprl

Jeg har med megen lengsel vendet efter brevII fra Dem men for geves. bivis mig dog den godhed at tilskrive mig strax efter De har bekommet dette brev, og lad mig vide hvodledes det gaaer Dem og min ModerIII. tillige alle gode Venner, De kan let forstile Dem hvor kert det maa værre mig at faae nogen Efterretning fra mine foreldre og mit fødeland hvor der er saa meget der kan fornøe mig at hiøre. lad mig see at De skriver mig ofte til i den kortte TiidIV ieg er her da det nu nermer seg den Glade Dag at ieg skal omarme mine gode foreldre gud hvilken glæde det vel værre for DerreV. ieg har hiørt at Hr StangelyeVI har vunden Reise stipendiium som glæder mig[,] ieg øn[s]ker at naar han kommer hertil Rom vilde tage met LogieVII som han vel værre vel tient [med] da det er en over maade brav [...]VIII

Oversættelse af dokument

Good Father! Sede sam [?] Rome, April 22nd

I have very anxiously expected a letter from you, but in vain, do render me the kindness to write to me immediately when you have received this letter and let me know how you and mother are getting on, as well as all good friends. You may easily imagine how glad I should be to receive some information about my parents and my native land, where there is so much that it may please me to hear about. Please write to me often during the short period of time I am here as the happy day is approaching when I shall embrace my good parents, good Lord what joy it will be to your son. I have heard that Mr Stanley has been awarded a travelling scholarship which pleases me, I wish when he comes here to Rome he will take my lodgings which he certainly won’t regret as it is an extremely respectable [...]

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Thiele I, p. 174 er usikker på, om dette brevudkast nogensinde blev færdiggjort og afsendt.
Brevudkastet er skrevet på den anden side af et stykke papir, hvorpå et andet brevudkast, sandsynligvis til Jørgen West optræder.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 16r

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 175.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Uforståeligt. Tydningen af ordene er muligvis ikke korrekt. Der er endog muligvis tale om ét ord.
  Bemærkningen synes tilføjet midt på øverste linje efter brevudkastet var færdigskrevet, muligvis som en markering til støtte for Thorvaldsens hukommelse om, at et færdigt brev var blevet sendt?

 2. Det sidst kendte brev fra far til søn stammer fra 4.10.1801.

 3. Thorvaldsens mor, Karen Thorvaldsen.

 4. Så sent som foråret 1802 planlagde Thorvaldsen stadig at rejse hjem til Danmark den kommende sommer, da hans 6-årige rejsestipendium fra Kunstakademiet udløb 1.7.1802.
  Se Thorvaldsen-kronologien.

 5. Dvs. Deres, underforstået Søn.
  Jf. betydning E af de i Ordbog over det danske Sprog.

 6. Thorvaldsens gode ven, den danske arkitekt C.F.F. Stanley vandt i efteråret 1800 en konkurrence mellem fire arkitekter om Kunstakademiets store rejsestipendium, se bl.a. brev af 21.7.1800 fra Abildgaard til Thorvaldsen.

 7. Thorvaldsen boede 1800-1804 i via Sistina (dengang kaldt via Felice) nr. 141, 2. sal, se Thorvaldsens bopæle.
  Værtindens navn var Orsola Polverini Narlinghi. Her boede han 1801-03 sammen med den tyske maler J.A. Koch, jf. Thiele I, p. 164.

 8. Brevudkastet slutter brat her. Fortsættelsen har iflg. Thiele I, p. 175 handlet om Thorvaldsens værtinde Orsola Polverini Narlinghi.

Sidst opdateret 04.02.2015