Antagelig tidligst forår 1832

Afsender

Giuseppe Mugnoz

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

All’ Illmo Sig.r Sig.r Pr[adr]one Col[endissi]mo / Il sigr Cavalier Thorvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret. Brevet knytter sig dog uden tvivl til Mugnoz’ brev til Accademia di S. Luca, dateret 14.8.1831, og til to, i forhold til nærværende brev formentligt forudgående, breve fra Mugnoz til Thorvaldsen, der omtaler hhv. julen (antagelig 1831) og påsken (antagelig 1832), hvorfor det med alle disse forbehold kan dateres til tidligst forår 1832, formentlig nærmere bestemt til påsken 1832.

Resumé

Mugnoz beder Thorvaldsen om økonomisk hjælp til at forsørge sine tre børn. Mugnoz’ hustru er allerede død, og selv tvivler han på, at han nogensinde kommer ud fra hospitalet, han er indlagt på.

Dokument

Stimo Sigr Cavaliere

Scrivo dallo Spedale delli BonfratelliI, ne so se nesortirò più: questi poveri miei figliII doppo aver’ perduta la Madre, e me, si ritrovano soli in nummero di tre, ne hanno pane per vivere, mi raccomando alle sue carità e mi creda il suo

Umile Ser.
Giuseppe Mugnoz

Generel kommentar

Brevet indgår i en række af lignende breve fra Mugnoz til Thorvaldsen og er antageligt det næstsidste i rækken. Thorvaldsen har tilsyneladende støttet ham økonomisk, efter at han var blevet nægtet støtte fra Accademia di S. Luca, jf. brev af senest 14.8.1831 fra Mugnoz til det romerske kunstakademi.

Arkivplacering

m26 I, nr. 59

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. formentligt det nuværende Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli på Tiberøen i Rom. Netop i 1830erne raserede sygdommen kolera – det kan have været årsagen til Mugnoz’ sygdom og indlæggelse.

  2. Hverken Mugnoz’ kone, der omtales i det følgende, eller hans børn er identificeret p.t.

Sidst opdateret 29.03.2017