28.7.1806

Afsender

J.C. Ulrich

Afsendersted

Livorno

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur B. Thornvaldsen / auprés Mr. George Zoega / Strada Gregoriana / Casa Tomati / dal Palafreniere / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ulrich fremsender regning på restbeløbet for transport af kasser fra Livorno til København.

Dokument

Livorno d: 28 July 1806.

Rom. Hr B. Thornvaldsen.
adr. Hr Georg ZöegaI.

Da den unge Hr. N.I. StuhrII fra Flensburg nyelig fra Costi her er kommen igiennem, saa har han iblant andet meddeelt mig, at De havde paadraget ham, at sige mig, at jeg maatte trassere paa DemIII for den lille mig tilkommende Saldo, som jeg i Dag har udført, da jeg just bruger saadant lille Summa der, og beder jeg Dem derfor, at tage Nota af min Tratta af –
Scudi 23.76 Bco Ordre Saverio SchultheisIV a 8 Dage Sigt, for at indløse samme ved Forfallstiiden, og saldere vores Regning dermed ved Coursen af 128 1/2 [tegn for piastre] 24.13.4 af # / i efter den herbagfølgende NotaV. –
Jeg haaber at det vil ogsaa være Dem kjært, at jeg har afventet Deres Bequemmelighed for at udlige denne Gienstand; og værende alletider gierne til Deres Tieneste, forbliver jeg

ærbødigst Jn Cph Ulrich
v.o.


Nota
Omkostninger ved 2 Kister Varer expederte siden d: 23 July 1803 til Hr. Prof: AbilgaardVI i Kiøbenh:

[tegn for piastre] 70.10.–.

1806

d: 14 febr: Ladet mig udbetale Hr. FrischVII
fra Kiøbenh: for Deres Regning
£ 282 f.or à 5 ¾ . . . [tegn for piastre] 49.–. 10.
Aftrækes Agio à 107 pr Ct 3.4.2

Intresser og andre senere
Omkostninger gratis

Som jeg har trasseret paa Dem a 8 Dage Sigt
Ordre S. Schultheis ved Coursen af 128 1/245.16.8.
[tegn for piastre] 24.13.4.

– – – – –
[tegn for piastre] 24.13.4.

23.76 Bajocchi

Generel kommentar

Denne regning er det sidst kendte indlæg i den langt udtrukne sag om betalingen for transporten af de kasser, Thorvaldsen fik sendt til København via Livorno i 1802. Den danske konsul i Livorno J.C. Ulrich havde bekostet afsendelsen af kasserne og betalt 70.10 for det, som det fremgår. Dette beløb er i toskanske piastre, hvilket Thorvaldsen nævner i brev af 28.7.1805.
Fra København havde Ulrich modtaget en del af beløbet, og den resterende del af regningen til Thorvaldsen lød, som det fremgår, på godt 24 toskanske piastre, hvilket i romersk mønt svarede til 23 scudi og 76 baiocchi. Se evt. referenceartiklen om møntenheder.
For mere om sagen med transporten af kasserne, se referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Arkivplacering

m2 1806, nr. 13

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske arkæolog Georg Zoëga, som ofte modtog post på Thorvaldsens vegne.

  2. Den danske købmand N.I. Stuhr.

  3. Dvs. udstede en veksel på beløbet på Thorvaldsen til fordel for bankieren Schultheiss, som nævnes nedenfor.
    Se mere om denne betalingsmåde i Veksler.

  4. Dvs. den romerske bankmand Saverio Schultheiss.

  5. Se notaen eller regningen nedenfor.

  6. Den danske maler Nicolai Abildgaard.

  7. Den danske handelsmand H.M. Frisch.

Sidst opdateret 28.04.2015