14.6.1806

Afsender

Irina Vorontsova

Afsendersted

Skt. Petersborg

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl med ovalt våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur Torvaldsen / Sculpteur / à Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Vorontsova er meget utålmodig efter at se og beundre de ventede værker. Thorvaldsen har nogle gange underettet hende om, at adskillige værker skulle være afsluttede og andre lige ved at være det. Hun håber, de nu er færdige, for både hun og andre i Skt. Petersborg er ivrige efter at se hans hovedværker. Hun beder ham, idet hun mener, værkerne må være færdige, at emballere dem godt og overdrage dem til bankmanden Torlonia, der så vil sende dem videre. Hun beder om hurtigt svar.

Dokument

Ce 14. Juin St. Petersbourg 1806

Combien Monsieur je suis impatiente de payer le tribut d’admiration aux objets que j’attends travaillé par vousI; il y a quelques tems que vous m’avies annoncéII que plusieurs morceaux etoient achevés & les autres sur le point de 1’etre. J’espere que vous n’avés point negligé de vous en occuper & que maintenant il sonts terminés, je les attends avec une impatience sans egale & bien des personnes iciIII sont egalement impatiente d’admirer vos chefs d’oeuvres. Veuillés puisque je pense qu’ils sonts finis les emballer avec la plus grande attention, & les confier alors au Mr TorloniIV, pour me les expedier; je vous prie de me faire reponseV sans retard. Je suis avec bien de l’estime

C[om]tesse I. Worontzoff.

Arkivplacering

m2 1806, nr. 11

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A28 Amor og Psyche, ca 1807, inv.nr. A28
A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41
A3 Apollon, 1805, inv.nr. A3

Kommentarer

  1. Grevinde Vorontsova bestilte februar 1804 og 5.3.1804 henholdsvis: Amor og Psyche, Bacchus og Ganymedes samt Venus og Apollon.
    Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplarer af de tre første skulpturer befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen til Amor og Psyche, A28, og et tilsvarende marmoreksemplar, A27. På museet findes desuden originalmodellen i gips, A2, til Bacchus samt Ganymedes i en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41 og originalmodellen til Apollon, A3.
    Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova, men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Se evt. referenceartiklerne om henholdsvis Putbus’ bestilling og Vorontsovas bestilling.

  2. Der kendes kun to breve fra Thorvaldsen til Vorontsova, der begge er omhandler selve bestillingen, nemlig et kontraktudkast fra februar 1804 og Thorvaldsens accept af betillingens udvidelse med yderligere to skulpturer, dateret 7.5.1804. Da Vorontsova imidlertid har skrevet til Thorvaldsen 13.12.1804, 2.8.1805, 20.9.1805 og 12.1.1806 og i alle breve udtrykker sin utålmodighed efter at se de færdige værker, synes det ikke usandsynligt, at Thorvaldsen har stillet hende i udsigt, at værkerne snart var færdige.

  3. Hvilke personer, der udover Vorontsova har været utålmodige vides ikke. Der kan muligvis have været tale om russiske kunstnere, for allerede i sit brev 12.1.1806 skriver Vorontsova, at det vil glæde hende snart at modtage de bestilte værker, fordi “moi & plusieurs artistes d’ici sont impatients d’en jouir”.

  4. Bankmanden Giovanni Raimondo Torlonia, der i Rom varetog de praktiske omstændigheder angående Vorontsovas bestilling.

  5. Der kendes ikke noget svarbrev fra Thorvaldsen til Vorontsova.

Sidst opdateret 10.05.2011