1.1.1833

Afsender

Fritz Paulsen

Afsendersted

Vicenza

Afsenderinfo

Brevet har spor efter et rødt laksegl, som imidlertid er skåret bort.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Højvelbaaren / Herr Etatsraad de Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrogen etc. etc. etc. / à / Roma / Via Sistina No 51 / Franco /
Brevet er poststemplet: “REGNO LOMBARDO VENETO” og “A[XX]NZA IN GENF”.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Paulsen meddeler, at han og Elisa Thorvaldsen er blevet gift i Laibach. Efter brylluppet har de tilbragt to dage i Venedig, og nu er de tilbage i Vicenza.

Dokument

Høyvelbaarne Herr Etatsraad Thorvaldsen.

Det ville glæde mig uendelig hvis Efterrettningen som jeg herved kan meddeele Deres Høyvelbaarenhed – “At min Ægteskabelige Forbindelse med min inderlig høyst elskede ElisaI er fuldbyrdet” – maatte giøre et ligesaa behageligt Indtryk at modtage, som jeg føler mig høyst lykkelig ved hendes Siide. –
Jeg afreiste herfra den 21d DecemberII og ledsagede, med en Kammerpige og TienerIII Elisa til LaibachIV, hvor vi ankom den 24d. – Alle mine Documenter befandtes i beste Orden, og den høyst respectable Fyrst Bischof WolfV copulerte os den 25de.VI hvorpaa vi afreiste fra Laibach den 26d., tilbragte den 29d. og 30d. i Venedig og ankom hertil i Gaar Aftes den 31d. –
Naar jeg kommer til Rom skal det være mig en Fornøyelse og kiær Pligt at forevise Dem den i Laibach udfærdigede og modtagene Vielses Akt.
Min Kone beder Dem hierteligst hilset og begge tilønske vi Dem af Hiertet Held og Lykke i det med denne Dag nye begyndte Aar.

ærbødigst hengivenst

Vicenza d 1st. Januar 1833. F. Paulsen!

Arkivplacering

m18 1833, nr. 1

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens datter, Elisa Paulsen, f. Thorvaldsen.

  2. Jf. kronologien 21.12.1832.

  3. Kammerpigen og tjeneren, som parret havde med til Laibach, er p.t. ikke identificeret.

  4. Laibach i det østrig-ungarske rige er det nuværende Ljubljana, hovedstaden i Slovenien.

  5. Dvs. biskoppen i Laibach, Anton Aloïs Wolf (1782-1859).

  6. Jf. kronologien 25.12.1832.

Sidst opdateret 06.02.2017