8.12.1831

Afsender

Fritz Paulsen

Afsendersted

Vicenza

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Paulsen vedlægger et brev til Elisa, hvor han skriver, at han snart rejser til Rom.

Dokument

Herudi Høystærede et BrevI til den kiære EliseII hvori jeg meddeele hende min nær forestaaende Afreise for ret snart at være hos Dem og hende. –
Gid jeg kunde bemærke hos hende hvad Interesse denne Meddeelelse frembringerIII thi den kommer vist lige saa uventetIV for hende som jeg selv ikke formodede saa snart at vende tilbage til Rom, som imidlertid giør mig meget lykkelig. –

I største Hast Deres uforanderlige
hengivne

Vicenca d 8e. Decr 1831. F. Paulsen!

Generel kommentar

Brevet er, efter at det er blevet foldet, blevet gennemskåret af små snit fire steder. De fremkomne små (ca. 1 cm) lange revner har formentlig tjent til desinfektion af brevet med henblik på at undgå spredning af sygdomsepidemier. Desinfektion af breve var almindelig og kunne ske både med perforering (der skulle lukke den dårlige luft ud samt tillade desinficerende røg at trænge ind), fugtning med eddike eller havvand, eller ved opvarmning med røg. I visse tilfælde bemærkedes desinfektion af et brev med stemplet “Netta dentro e fuori” (ren udenpå og indeni). Se hertil evt. Maurice Rickards, The Encyclopedia of Ephemera, New York og London 1919 (2001), p. 121.

Arkivplacering

m16 1831, nr. 113

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Fritz’ vedlagte brev til Elisa kendes ikke af Arkivet.

  2. Dvs. Elisa Thorvaldsen, Thorvaldsens datter.

  3. Som det fremgår, var Paulsen ivrig efter at aflæse Elisas holdning til ham – han gik i giftetanker.

  4. Fritz Paulsen havde erklæret sin kærlighed til Elisa over for Thorvaldsen i sit brev af 23.9.1831. Han kan i mellemtiden have fået en positiv tilkendegivelse fra Thorvaldsen mht. at komme igen, men lige så vel have været drevet alene af sin interesse for Elisa.

Sidst opdateret 18.02.2020