5.3.1804

Afsender

Irina Vorontsova

Afsendersted

Venedig

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Grevinde Vorontsova beder Thorvaldsen opsøge bankmanden Torlonia, som hun allerede har skrevet til, for at udforme en kontrakt, der svarer til den, som hun og Thorvaldsen tidligere har indgået. Hun ønsker en Venus, jf. A916, og en Apollo, jf. A3, så hun med de allerede bestilte får fem værker. Hun beder Thorvaldsen give Torlonia skriftlig besked, om hvorvidt han accepterer tilbudet, Torlonia vil da formidle svaret.

Dokument

Le 5. Mars 1804.
Venise.                  

Io ho scritto Signore al Marchese TorlonioI dal quale vi prego di andare per fare un contratto simile al primoII. Se volete fare due pezzi della stessa grandezzaIII, che gli altri, ciascuno di quatrocento scudiIV – Io voglio avere una VenereV – e poi un AppolloVI – Vi prego di mandarmi subito La risposta con un picolo dissegnoVII di l’una e dell’ altra Statua. Cosi avro io cinque pezziVIII del lavoro Vostro che adornerano La mia CasaIX. Sono con stima

Comtesse de
Worontzoff __

[Tilføjet i marginen] Vi prego di dare la risposta Scritta al Marchese TorlonioX che me lo manderà

Oversættelse af dokument

Venedig
d. 5. marts, 1804.                  

Jeg har skrevet, min Herre, til marchese Torlonia, til hvem jeg beder Dem gå for at slutte en kontrakt, svarende til den første. Om De vil udføre 2 stykker af samme størrelse som de andre, hvert stykke til 400 scudi. Jeg ønsker at få en Venus og derpå en Apollo, Jeg beder Dem straks at sende mig svar med en lille tegning af begge statuer. Således vil jeg få 5 stykker udført af Dem, der vil smykke mit hus. Med agtelse

Grevinde
de Worontzoff__

[Tilføjet i marginen] Jeg beder Dem give marchese Torlonia skriftligt svar, som han vil sende mig.

Arkivplacering

m1 1804, nr. 5

Thiele

Omtalt Thiele I, p. 200.

Emneord

Personer

Værker

A916 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A916
A3 Apollon, 1805, inv.nr. A3
A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A27 Amor og Psyche, 1861, inv.nr. A27
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41

Kommentarer

 1. Bankmanden Giovanni Torlonia, der tog sig af de praktiske forhold angående betalingen af grevindens bestilling hos Thorvaldsen.

 2. Der henvises til den første kontrakt mellem Thorvaldsen og Irina Vorontsova fra februar 1804. Se desuden referenceartiklen om Vorontsovas bestilling.

 3. Størrelsen på de første værker blev angivet som 6 romerske palmi, dvs. ca. 133 cm. Se evt. referenceartiklen om datidens måleenheder.

 4. På daværende tidspunkt svarede en scudo til ca. to rigsbankdaler. En professorløn ved akademiet i Danmark var på 400 rigsdaler, så når Thorvaldsen får 400 scudi for et værk svarer det til to professorårslønninger i København, jf. Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p.59. Se desuden referenceartiklen om datidens møntenheder.

 5. Denne Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova, men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Se evt. referenceartiklen om Putbus’ bestilling.
  Denne Venus i den angivne størrelse (ca. 133 cm) er sandsynligvis identisk med den Venus, baron Theodor von der Ropp bestilte 1804-05,
  Thorvaldsen fremstillede senere en forstørret udgaver af Venus på 160,8 cm, A853. Desuden findes en formindsket udgave, A916, på 90,6 cm.

 6. Det vides ikke, hvor denne Apollon befinder sig idag. Originalmodellen findes på Thorvaldsens museum, A3.

 7. Skitseudkast til disse tegninger har ikke umiddelbart kunne konstateres blandt Thorvaldsens tegninger på Thorvaldsens Museum.

 8. Foruden de her nævnte værker, havde hun betilt en Bacchus, en Amor og Psyche samt en Ganymedes. Det vides ikke, hvor Vorontsovas bestilte værker befinder sig idag. På Thorvaldsens Museum findes originalmodellen af Bacchus i gips, A2, her findes også gipsmodellen A28 til Amor og Psyche og et tilsvarende marmoreksemplar, A27, af Ganymedes findes på Thorvaldsens Museum en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41.
  Se desuden referenceartiklen om Vorontsovas bestilling.

 9. Grevinde Vorontsovas hjem i Skt. Petersborg.

 10. Bankmanden Giovanni Torlonia, der tog sig af de praktiske forhold angående betalingen af grevindens bestilling hos Thorvaldsen.

Sidst opdateret 27.09.2018