20.1.1802

Afsender

Johan Hartvig Ernst von Berger

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rødt laksegl med våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / a / Rom
Tilskrift: Til S.T.I Herr B. Thorvaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Berger meddeler, at han gerne tager de fire kasser, Thorvaldsen ønsker afskibet til København / Abildgaard, med ombord på fregatten Triton.

Dokument

Livorno d. 20 January 1802

P.M.II

Deres skrivelse af 16 d.m.III haver jeg modtaget, og ønskede jeg i følge denne De snarest mulig vilde behage at sende mig de 4re KasserIV til Hr. Justizraad AbilgaardV da midt Ophol her nok ey vil blive over 3deVI Uger. Jeg formoder at komme til at gaae hiem i EfteraaretVII og da skal de blive avleveret til ham, dog ønskede jeg at de maatte være vel indbalerede og tillige underrettet om de kunde tage skade ved at blive fugtigeVIII.
Det beste bliver nok, om De saa synes, at adressere dem til Hr. WulffenIX her, vor jeg boer.
Skulde der ellers være noget som Di ønskede at faae besørget hiem og det ey var for volominøs vil De finde beredvillig

Deres
skyldige
J.H.E. Berger

Generel kommentar

Dette brev omhandler transporten af Thorvaldsens kasser med kunstværker, etc. til Kunstakademiet i København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Arkivplacering

m1 1802, nr. 2

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 172.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Dvs. det latinske pro memoria: “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 3. Thorvaldsens brev af 16.1.1802 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve.
  Som det fremgår bad Thorvaldsen i det ikke længere kendte brev Berger om, at de kasser, billedhuggeren havde sendt til Kunstakademiet, kunne blive fragtede med Bergers skib, fregatten Triton til København.
  Det ukendte brev til Berger var sendt sammen med et andet ukendt brev af 15.1.1802 til den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich, som det fremgår af dennes svar af 25.1.1802.

 4. To af de fire kasser befandt sig allerede i Livorno, de to andre ankom omkring 1.2.1802, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802. De fire kasser, Berger her omtaler, svarer til de i artiklen nummererede 1-4.

 5. Maleren Nicolai Abildgaard.

 6. Dvs. trende, se Ordbog over det danske Sprog.

 7. Fregatten Triton og kaptajn Berger ankom først til København 10.12.1802, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 8. Thorvaldsen skrev ufortøvet tilbage til Berger, se brevudkast af primo februar 1802. Her bad han om, at kasserne blev opbevarede så tørt som muligt.
  Trods billedhuggerens omhu endte kasserne efter deres ankomst til København dog med at stå i det fri på Toldboden i mere end et år, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 9. Den danske handelsmand i Livorno, Joh. Hein. Wulffen.

Sidst opdateret 13.05.2015