26.2.1825

Afsender

Johan Gunder Adler

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Sort laksegl med aftryk af det danske rigsvåben.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur Mr le Chev.I A. Thorwaldsen / à / Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Betaling af den halvårlige rente på 225 scudi af det lån på 9000 scudi, som Christian (8.) Frederik optog hos Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821, samt tilbagebetaling af et andet lån på 200 scudi.

Dokument

Kjøbenhavn d 26 febr 1825

Herr EtatsraadII Thorwaldsen

Hans HøihedIII har i vedlagt BrevIV underrettet Dem om, at Høisamme lader Dem udbetale 200 ScudiV for JensensVI Copi af Madonna di FolignoVII. I det jeg paa H.H.VIII Vegne idag giver Ordre til denne Summas Udbetaling, tilføier jeg endvidere Renten af H. Høiheds ObligationIX for indeværende Halvaar, fra 1e. Octb 1824 til 1 April 1825, og remitterer Dem saaledes

en Anviisning stor ................. Scudi 200 –
en do. ................. 225 –

begge paa DHerrer TorloniaX i Rom.

Jeg gjentager min sædvanlige Begjæring om at afskriveXI Rentebetalingen paa ObligationenXII med de faae Ord “Renten betalt til 1e. April 1825” –

Modtag Forsikringen om min stedsevarende Høiagtelse og Hengivenhed

Adler

Generel kommentar

Pengeudlån, 200 scudi:
C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII, blev købt i 1821 af Christian (8.) Frederik til den kongelige malerisamling (jf. 23.12.1820) for 600 scudi betalt over tre rater (jf. 27.3.1821). Thorvaldsen, der havde betalt 1. rate (200 scudi) for Christian (8.) Frederik, fik maleriet i pant frem til 1825, hvor kongehuset dokumenterede at have betalt pengene retur (jf. 26.2.1825 og 26.2.1825). Thorvaldsen sendte maleriet til København ved førstkommende lejlighed, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.
Jensens kopi, der blev solgt videre på Frederik 7.s dødsboauktion i 1864, har været savnet siden 1932, jf. Sigurd Schultz, C.A. Jensen, København 1932, bind 2, kat.nr. 562.


Pengeudlån, 225 scudi:

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Arkivplacering

m10 1825, nr. 26

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. chevalier. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 4. Jf. brev af 26.2.1825 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen.

 5. 200 scudi som Thorvaldsen havde lagt ud for Christian (8.) Frederik i 1821 for køb af C.A. Jensens malede kopi efter Rafael, jf. kommentar nedenfor.

 6. Den danske maler C.A. Jensen.

 7. C.A. Jensens kopi fra 1820, ukendt opholdssted, efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII, jf. generel kommentar til dette brev.

 8. Dvs. Hans Højhed, Christian (8.) Frederik.

 9. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

 10. Bankierfirmaet Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 11. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset, jf. også brev fra Johan Gunder Adler af 8.9.1821.

 12. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

Sidst opdateret 29.04.2015