13.9.1806

Afsender

Pietro Finelli

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kvittering fra marmorhuggeren Pietro Finelli for betaling af 25 paoli.

Dokument

Stimatiss[im]o: Sig[no]r:I Thorvaldson
Averete La bontà di pagare al latore della presente Sig[no]r: Luigi GrandiII, PaoliIII venticinque a conto del denaro che resto ancoraIV da aver da Voi, ed in fede dico di aver ricevuto Paoli ….................................. 25

Pietro Finelli

Roma di 13 Settembre 1806

Generel kommentar

Denne kvittering er den første af 17 næsten enslydende kvitteringer fra stenhuggeren Pietro Finelli.
Det vides ikke med sikkerhed, hvad Thorvaldsen har betalt for. Det er imidlertid sandsynligt, at der er tale om den resterende rate af betalingen af Finelli og Kellers arbejde med Jason med det gyldne skind, A822. De stod bl.a. for indkøb af marmor og tilhugning, jf. kontrakten fra før 28.8.1804.

Kvitteringerne er skrevet med en uges mellemrum i perioden 13.9.1806-3.1.1807. Betalingerne falder altid på en lørdag, dog med en indskudt betaling torsdag 30.10.1806 samt en forskydning fra lørdag 27.12.1806 til onsdag 24.12.1806 i forbindelse med juledagene. Der betales 30 paoli, dvs. 3 scudi (svarende til ca. 6 rigsdaler, se evt. referenceartiklen om datidens møntenheder) pr. gang, dog med to undtagelser (denne første og den indskudte betaling, der hver er på 25 paoli), således at der i alt betales 50 scudi.
Det fremgår af kvitteringen her, at der er tale om penge, “som jeg [dvs. Finelli] endnu mangler at få fra Dem”, og det samlede beløb stemmer overens med de 50 scudi, som Thorvaldsen formentlig endnu skyldte for Jason med det gyldne skind, A822, jf. kvitteringerne for modtagne beløb på kontrakten fra før 28.8.1804, der summer op til 600 scudi, mens selve kontrakten nævner 650 scudi. At der skulle være tale om betaling for arbejdet med Jason sandsynliggøres desuden af, at den sidste kvittering på kontrakten er dateret 26.6.1806, blot 3 måneder før denne kvittering (betalingen for Jason påbegyndes 1803 eller 1804). Desuden er kontraktens sidste kvitteringer for betalinger signeret alene af Finelli, og det virker derfor sandsynligt, at Keller har overdraget gældsinddrivelsen til Finelli. Alternativt kan der have været tale om betaling for marmor og/eller andet stenhuggerarbejde.
Hvorfor Thorvaldsen har betalt sin gæld i rater af 3 scudi vides ikke med sikkerhed. Der kan have været tale om økonomiske problemer, jf. Thorvaldsens brev til Schubart 8.8.1806. Heri skriver Thorvaldsen, at han ikke “kan hæve mere førend de [værkerne han arbejder på] bliver færdige og derfor maae bede Deres Eccellenza have den godhed at forstrække mig med noget saasom jeg er i stor forlegenhed.” En lignende, men knap så regelmæssig, udbetalingsform ses dog i udbetalingen af løn til Thorvaldsens assistent Camillo Landini, 18.10.1805-26.4.1806, hvor lønnen ligeledes afregnes fra uge til uge. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens assistenter.

Arkivplacering

gmIV, nr. 113a

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822

Kommentarer

  1. Dvs. Stimatissimo signore.

  2. Marmorhandleren Luigi Grandi.

  3. Italiensk møntenhed (paolo el. paul opkaldt efter pave Paul (Paolo) 3.) En paolo var 1/10 scudo, hvilket svarede til ca. 1/5 rigsdaler, jf. Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p.59. Det betalte beløb må således have svaret til ca. 5 rigsdaler. Se desuden referenceartiklen om datidens møntenheder.

  4. Det vides ikke, hvilken gæld Thorvaldsen har haft hos Finelli. Muligvis drejer det sig om en resterende betaling for Finelli og Kellers arbejde med Jason med det gyldne skind, A822. Se desuden den generelle kommentar.

Sidst opdateret 03.10.2018