14.10.1839

Afsender

J.P. Møller

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Møller kvitterer på landskabsmaler A.W. Boesens vegne for modtagelse af betaling for et maleri, formentlig Dansk landskab, B200.

Dokument

Modtaget af Hr ConferenzraadI Thorwaldsen paa Landskabsmaler BoesensII Vegne 20 RdIII Sedler for et lille Malerie forestillende et Partie i FyhnIV for hvilke tyve Rigdbd[.]V. paa bemeldte Boesens

Vegne quiteres


KiøbhvnVI d 14 Octbr
1839.
JP. Møller
ChrlottenbgVII

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenter Thorvaldsens indkøb af et maleri udført af landskabsmaleren A.W. Boesen. Der er muligvis tale om maleriet Dansk landskab, B200, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, men det af Thorvaldsen indkøbte maleri blev måske udskiftet med et andet landskabsmaleri efter 18.1.1849. Det fremgår nemlig af Thorvaldsens Museums bestyrelsesprotokol, at Boesen tilbød at male et bedre landskabsmaleri til erstatning for det allerede ophængte, jf. Bestyrelsesprotokol 1845-1927, 18.1.1849, p. 42. Det vides p.t. ikke, om der i givet fald var tale om en replik af det oprindelige maleri, eller om det overhovedet kom i stand.


Det maleri, Thorvaldsen indkøbte, var med sikkerhed det på Charlottenborg i 1839 udstillede maleri Landskab ved Margaard i Fyen, kat.nr. 64, jf. dokument af antagelig april og senest 14.10.1839, hvor Thorvaldsens indkøb på denne udstilling er oplistet. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Arkivplacering

gmI, nr. 40

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

B200 Dansk landskab, 1827-1844, inv.nr. B200

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. den danske maler A.W. Boesen.

  3. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  4. Dvs. sandsynligvis A.W. Boesens maleri Dansk landskab, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B200. Se dog den generelle kommentar.

  5. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  6. Dvs. København.

  7. Dvs. Charlottenborg, Kunstakademiet i København, hvor Møller var titulær professor og havde lejlighed fra 1829, jf. referenceartiklen Kunstakademiets boliger.

Sidst opdateret 01.08.2016