Tidligst 4.7.1828, senest før 5.3.1832

Afsender

Ernst Meyer

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Kvitteringen er ikke dateret, men da den sidder på et større ark, hvor kvitteringerne er blevet påført i kronologisk rækkefølge, må det formodes, at den tidligst kan være skrevet den 4.7.1828, som er datoen for den foregående kvittering fra Theodor Rehbenitz. Desuden må den være før kvitteringen af 5.3.1832, hvor den resterende del af betalingen er modtaget.

Resumé

Meyer kvitterer for, at Thorvaldsen, på Frederik (7.)’s vegne, har betalt forskuddet for et maleri.

Dokument

Für die vom Herrn EtatsrathI ThorwaldsonII empfangene 100 SkudoIII als VorausbezahlungIV der BestellungV für Sr Königl Hoheit der PrinzenVI v Dannemark quitirt hiemit

E Meyer

Generel kommentar

Denne kvittering er den sidste af fire kvitteringer, der er placeret på samme ark. Alle fire kvitteringer har forbindelse med de bestillinger, som Prins Frederik (7.) afgav under sit ophold i Rom i maj 1828.

Se også kvittering af 5.3.1832, hvor Meyer kvitterer for at have modtaget de resterende 100 scudi som betalign for maleriet, der p.t. ikke er identificeret.


I sin egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829, hvoraf det bl.a. fremgår, at prinsens pengekasse er tom – i hvert fald i forhold til en sådan post.

Også Frederik 7.’s far, Christian 8., havde måttet låne penge af Thorvaldsen, jf. referenceartiklen herom.

Arkivplacering

gmI, nr. 17

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd.

  2. I egenskab af kunstkender og fastboende i Rom havde Thorvaldsen fået det hverv at administrere betaling, modtagelse og opbevaring af de værker, som Prins Frederik (7.) bestilte under sit ophold i Rom i 1828, se hertil bl.a. Conrad Rantzaus brev af 20.4.1829.

  3. Scudo betyder ‘skjold’ på italiensk, og var en italiensk møntenhed. Mønten kaldtes således, fordi den myndighed, der havde slået mønten, ofte satte sit våbenskjold på den. Se evt. referenceartiklen om møntenheder for mere herom.

  4. I alt modtog Meyer formentlig 200 scudi for sit maleri, jf. også kvittering af 5.3.1832.

  5. Maleriet er endnu ikke identificeret.

  6. Prins Frederik (7.) Prins Frederik (7.) besøgte Rom sammen med Thorvaldsens ven Conrad Rantzau i foråret 1828, i perioden antagelig 26.3.-8.4.1828 og efter et ophold i Napoli igen fra den 8.5.-17.5.1828.

Sidst opdateret 27.06.2016