24.5.1821

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Milano

Modtager

Luigi Sommariva

Modtagersted

Paris

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af bogen, hvori brevet er trykt.

Resumé

Sommariva meddeler, at Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie vil forære ham marmoreksemplarer af deres portrætbuster, som Thorvaldsen har udført meget vellignende modeller til allerede, jf. A753 og A754.

Dokument

[...] A proposito, anche i suddetti ospitiI mi fecero sentire di avere incaricato il celebre Thorvaldsen di fare in marmo i loro bustiII, che ci destinano in regaloIII, avendo esso già fatto i modelli somigliantissimi. [...]

Generel kommentar

Teksten er et uddrag af et længere brev publiceret i Lettere del Conte Gio. Battista Sommariva a suo figlio Luigi, dall’anno 1809, fino all’anno 1825, Paris 1842, p. 108-111 (Thorvaldsen-omtale p. 128). Her medtages kun den del, der har relevans for Thorvaldsen.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754

Kommentarer

  1. Dvs. den danske kronprins og kronprinsesse Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie, som havde mødt Sommariva under deres store udenlandsrejse 1818-1822.

  2. Dvs. Thorvaldsens portrætbuster af Christian (8.) Frederik, A753, og Caroline Amalie jf. A754.

  3. De af Sommariva modtagne portrætbuster er p.t. ikke lokaliserede, jf. også referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie. At de imidlertid kom frem, bevidnes af G.B. Sommarivas brev til Thorvaldsen af 28.4.1822.
    Busterne omtales også af Sommariva i brev til sønnen af 7.11.1821, Lettere del Conte Gio. Battista Sommariva a suo figlio Luigi, dall’anno 1809, fino all’anno 1825, op. cit., p. 163; 4.12.1822, p. 174; samt 7.1.1823, p. 184. Her omtales også, at et ekstra sæt skulle sendes til London, muligvis til den franske politiker Gérard de Lally-Tollendal (1751-1830), (Sommariva skriver Laly Tolendal).
    Der var tale om i alt to sæt til Sommariva selv – et i gips, der var modtaget i 1822, jf. det føromtalte brev af 28.4.1822, og et sæt i marmor, der blev fuldført 1823 og sendt til Paris, jf. Fernando Mazzoca: Villa Carlotta, Milano 1983, p. 77.

Sidst opdateret 15.05.2017