Sandsynligvis før 11.8.1820

Afsender

Emil Aarestrup

Afsendersted

København?

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København?

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af digtet, men Brix & Raunkjær, op. cit., daterer det blandt en gruppe af upublicerede digte fra 1815-24. Da digtet tydeligt henvender sig til Thorvaldsen og både byder ham velkommen tilbage til Danmark og også beklager hans forestående afrejse, må det stamme fra slutningen af hans ophold i Danmark 1819-20, dvs. fra kort før 11.8.1820.

Resumé

Digt til Thorvaldsen før hans afrejse fra Danmark.

Dokument

TIL THORVALDSEN.

–––––––––––

Du drog til Roma bort, til fjerne, velskeI Lande,
Men Rygtet fløi herhid, alt over vilde Vande
Og bragte Budskab kjært: Du svigted Ætten ei,
Du var en nordisk HeltII og drog din Kjæmpevei,
Foragted Skryd og Tant, holdt Kunsten varm

ved Hjertet –

Da fryded Danmark sig, skjøndt os din Frastand

smerted,

Du var en from Gesandt, vort Norden gav i Magt
Med Sydens ædle Kunst at slutte Forbundspagt.
Da kom tilbage DuIII, velkommen tusind Gange!
Lød Dig imøde da de danske Riim og Sange,
Du hilste gamle By, du hørte frit hver Stund
Det søde Mæle, som Du nam med Barnemund;
Det traf Dit Hjerte dog, hvorhelst Du monne

træde,

Var Skjælven i dets Klang, da var det kun af

Glæde!

Du drager atter bortIV – Naar kommer Du tilbageV?
Det arme Dannemark, det Aarsag har at klage,
Med sine Børn det kan ei til Dit Værksted gaae,
Ei varmbegeistret hos sin elskte Kunstner staae –
O det er fattigt! – dog jeg vil det grumt ei saare,
Vil ei bebreide det – jeg seer dets tunge Taare.
Saa reis med Gud! Lad Rygtet om din høie Daad,
O Thorvaldsen, fra Danmark vriste Savnets

BraadVI!

Generel kommentar

Dette digt er gengivet fra den trykte udgave af Aarestrups skrifter, jf. Brix & Raunkjær, op. cit. Her grupperes det blandt utrykte digte fra perioden 1815-24, dvs. tidligt i Aarestrups liv (f. 1800).
At dømme efter indholdet må digtet være skrevet under Thorvaldsens Danmarksophold 1819-20, da han både bydes velkommen hjem, men også er på vej væk igen. Digtet må da være blevet til kort før, billedhuggeren påbegyndte sin rejse fra Danmark til Italien, 11.8.1820. Det er p.t. ikke opklaret, om digtet blev fremført ved en bestemt lejlighed, og i givet fald da hvilken.


Aarestrup starter og slutter digtet med at nævne Rygtet om Thorvaldsen, som Danmark og danskerne må nøjes med, som det afsluttende konkluderes. Digteren peger hermed på et udbredt problem i den tidlige Thorvaldsen-reception i Danmark: Thorvaldsens ry var meget større end et konkret kendskab til hans værker. Den første mindre præsentation af Thorvaldsen-værker fandt sted på Kunstakademiet i 1815 og bestod kun af Døbefonten, jf. A555,1, nogle buster og tegninger. Herefter var det først i 1826, at et større udvalg af Thorvaldsen-værker kunne ses i København, se Kunstakademiets udstillinger. På tidspunktet, da dette digt blev skrevet, kendte Aarestrup ikke meget, hvis overhovedet noget, til Thorvaldsens kunst. Men i 1826 så han med begejstring udstillingen af Thorvaldsen på Kunstakademiet.
Thorvaldsens ry i Danmark blev med andre ord først og fremmest grundlagt på von hørensagen, og det peger på en klassisk lovmæssighed, som ikke kun synes at gælde for Thorvaldsen, men for dansk kunst i det hele taget: Vejen til berømmelse i Danmark går gennem udlandets anerkendelse. “Rygtet” og ros fra andre er vigtigere end et indgående kendskab til og nærmere forståelse af det pågældende værk. Dette problem kan forklare, hvorfor der den dag i dag findes så få egentlige analyser af Thorvaldsens kunst. Han var allerede fra starten alt for berømt til, at man behøvede at forstå hvorfor.

Brix & Raunkjær oplyser, at digtet forblev upubliceret i Aarestrups levetid, jf. ibid, p. IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. vælske, italienske, eller som stammer fra de romanske lande, især Italien, se Ordbog over det danske Sprog.

  2. Om det nordiske som et fraværende tema i Thorvaldsens kunst, se Nordisk mytologi.

  3. Thorvaldsen vendte tilbage til København 3.10.1819 for første gang siden sin afrejse 30.8.1796.

  4. Thorvaldsen forlod København med kurs mod Italien 11.8.1820.

  5. Thorvaldsen vendte først tilbage til København og Danmark 17.9.1838.

  6. Dvs. Brod, noget der stikker, smerter, sårer, se betydning 4.1. af brod i Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 04.07.2017