27.12.1805

Afsender

Antonio Canova

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Brevet bør dog ekstrakollationeres mhp. at klarlægge, om det er fejlafskrevet, jf. Canovas helt parallelle takkebrev til Kunstakademiet, der er dateret præcis et år før, 26.12.1804.

Resumé

Canova har modtaget en udnævnelse til medlem af Kunstakademiet. Han har svært ved at finde ord for, hvor taknemmelig han er, og håber at kunne leve op til anerkendelsen.

Dokument

Signore


Ritornato da ViennaI a Roma, trovai qui l’onorevole Diploma, che mi dichiara Socio ordinarioII di codesta R. AccademiaIII. Quanto io sia e debba essere sensibile e riconoscente per titolo sì grazioso, non è facile potersi esprimere con parole. Solo mi auguro talento e capacità sufficiente onde giustificare presso del Pubblico il parziale compatimento di codesta Rispettabile Adananza, alla quale vorrei con tutto il cuore che non riuscisse inutile e infruttuosa affatto La benigna scelta del nuovo Candidato.
Nel supplicarla di voler comunicare alla Medesima questi divoti sensi della mia ossequiosa riconoscenza, è pregata nel tempo stesso accordarmi l’onore di essere colla più ben sentita stima e considerazione

Di Lei

Roma 27 Xbre 1805
Umilmo Ossermo Affmo ossmo ServoIV
Antonio Canova

Generel kommentar

F. Meldahl og P. Johansen: Det Kongelige Akademi for de Skjønne Kunster 1700-1904, København 1904, p. CXXXVII.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1805, Skrivelser fra Forskiellige, nr. 35.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Canovas ophold i Wien kan have haft forbindelse med hans udfærdigelse af en kenotaf til minde om Maria Christina af Østrig (1742-1798) til Augustinerkirche (St. Augustin) i Wien (1800-1805).

  2. Canovas udnævnelse til medlem af Kunstakademiet var med virkning fra 1806 og varede til 1822, hans dødsår.

  3. Dvs. Det Kongelige (Danske) Kunstakademi.

  4. Forkortelse for Umillissimo Ossequiosissimo
    Affettuosissimo Ossequiosissimo Servo
    , dvs. “ydmygeste, ærbødigste, kærligste, ærbødigste tjener”.

Sidst opdateret 19.11.2014