2.11.1835

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Marie Puggaard beretter om sit og forældrenes første besøg hos Thorvaldsen. Han overgår alle forventninger og er venlig og ukrukket. Dagen efter besøger de ham igen, denne gang under hans arbejde på Maximillian 1., A128, og da Hans Puggaard er gået, viser billedhuggeren rundt i sine værksteder og fortæller Marie og Bolette Puggaard om sine værker. Han slutter af i gårdhaven med at plukke roser til dem.

Dokument

Mandag den 2den November

[...]

Naa da viI nu gik fra KirkenII hentede vi ModerIII og gik henIV til den henrivende Thorvaldsen; han kom selv og lukkede os ind, og var saa rar, han er meget rarere og bedre og smukkere end nogen af de PortraiterV man seer, der er rigtignok ingen der skulde mærke, at det er den store Mand, som har skabt alle de uendelige Deiligheder. ... Da vi havde været der noget gik vi fra den Engel af en Mand; og havde om Aftenen et lille Selskab, hvor nogle af Malerne der ikke havde dandset i mange Aar hvorfor, da de havde Lyst dertil vi vexelviis maatte spille paa Klaver, Strikkepinde og synge, for at faae noget at dandse efter. ‒ I Dag Mandag gik vi Moder og jeg og Fader hen til Thorvaldsen i hans AteillieVI ; vi kom ind i et Vognskur med PapirsvinduerVII, hvor den store Mand hang oppe paa Hovedet af en colossale Hest, paa hvis Ryg Keiser MaximilianVIII sad, som skulde til München, han kom ned til os, og da FaderIX gik forklarede og fortalte han om alle sine Arbeider, ... Da vi havde seet dette Værksted, gik han selv hen med os til et andet hvor der blev arbeidet meest Gjentagelser af det andet, den deilige VenusX i Marmor, som havde faaet Paris Æble, og som hun stod og saae paa, som om hun mente, at hun ikke fortjente det; ... han plukkede selv nogle Roser i sin HaugeXI, som han gav os og som blive gjemte som Riliqvier. Vi er alleXII Moder og jeg er nærved at blive tossede over ham og hans Arbeider, og God Nat.

Generel kommentar

Dagbogsnotatet omhandler i sin første del den forudgående dag, dvs. søndag d. 1.1.1835. Det fremgår af en forudgående indførsel i dagbogen.


Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Arkivplacering

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A128 Maximilian 1., 1833-1835, inv.nr. A128
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12

Kommentarer

 1. Dette “vi” indbefatter Marie Puggaard og hendes far, Hans Puggaard, jf. forudgående optegnelse i dagbogen.

 2. Af det forudgående afsnit af dagbogen fremgår det, at den omtalte kirke var Chiesa della Trinità dei Monti ovenfor Den spanske trappe i Rom.

 3. Dvs. Bolette Puggaard.

 4. Dvs. Thorvaldsens hjem i Casa Buti i Rom. Se evt. også referenceartiklen Thorvaldsens bopæle.

 5. For et udvalg af Thorvaldsen-portrætter, se evt. oversigten Portrætter af Thorvaldsen.

 6. Dvs. Thorvaldsens største værksted ved Piazza Barberini i Rom. Se evt. hertil referenceartiklen Thorvaldsens værksteder.

 7. Vinduerne var dækket med papir for at dæmpe lyset i atelieret, jf. også Saabye, op. cit.

 8. Dvs. originalmodellen til rytterstatuen af Maximilian 1., A128.

 9. Dvs. Hans Puggaard.

 10. Dvs. marmorversioner af Venus med æblet, A12.

 11. Se hertil evt. referenceartiklen Thorvaldsens gårdhave i Rom.

 12. Denne udstregning må læses som en udelukkelse af Hans Puggaard, selvom også han senere blev en stor beundrer af Thorvaldsens kunst.

Sidst opdateret 16.01.2019