4.2.1809

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Charlotte Schimmelmann

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udkastet.

Resumé

Thorvaldsen takker for den kostbare brystnål, som han har modtaget fra Charlotte Schimmelmann gennem hendes bror Herman Schubart.

Dokument

Rom den 4de Februari 1809.

Naadigste Grevinde!

Ved Deres fortræffelige Broder Kammerherre de SchubartI har jeg fra Deres Excellence med sand Fornøyelse modtaget en Brystnaal med BrillanterII, hvilken

Oversættelse af dokument

Rome, February 4th 1809

Most Gracious Countess,

Through your excellent brother Schubart, chamberlain, I have from Your Excellency with true pleasure received an agraffe with brilliants, which

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette udkast findes i mere færdige udgaver, se 4.2.1809 og 4.2.1809 for mere fyldestgørende indhold.

Udkastet er svar på Charlotte Schimmelmanns brev af 17.11.1808, samt efterretninger fra samme i hendes bror Herman Schubarts breve til Thorvaldsen af 26.12.1808 og 13.1.1809. Selve den kostbare nål blev videresendt separat til Thorvaldsen. Se Schimmelmanns ovennævnte brev af 17.11.1808 for mere om denne.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele, men tilsvarende koncepter er gengivet hos Thiele II, p. 113-14.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. baron Herman Schubart.

  2. Denne kostbare agraf (dvs. et spænde eller en nål til at sammenholde klæder) omtales som en “bagatele” i Schimmelmanns brev af 17.11.1808 og var udtryk for Schimmelmanns taknemmelighed over, at Thorvaldsen ikke ville modtage anden betaling for døbefonten, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, end dækning af udgifterne til materialer, løn og transport, se Thorvaldsens brevudkast af 22.10.1808.
    At der var tale om en agraf, fremgår bl.a. af Schubarts brev af 26.12.1808, hvori han viderebragte Schimmelmanns reaktion på Thorvaldsens brev af 22.10.1808. Nålen omtales også i Schubarts brev af 13.1.1809. Se desuden den generelle kommentar.

Sidst opdateret 27.10.2015