8.7.1834

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Universitetsdirektionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Et brevudkast, hvori Collin bekræfter at ville tilvejebringe en formel regning for Thorvaldsens leverede kunstværker til Vor Frue Kirke.

Dokument

Til D’Hrr Rector og Professorer v. Kbh Universitet

I næste Uge tilskriverI ieg Etr. Th.II for at underrette ham om Udførelsen af den mig modtagne CommissionIII i Henseende til Anvendelsen af de for ham ved mig her forenede Summer.

Jeg skal da tillige underrette ham om Consi Universitetets Begiering, at tilstilles en formelig Regning over samme tilgodehavende for leverede Kunstsager til Frue KirkeIV, – saaledes som Universitet i behagelig Skrivelse af 5 d. M.V har meldt mig.

Kbh. d. 8. Julii 1834.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 14

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Det var sandsynligvis først den 2.8.1834, at Jonas Collin skrev til Thorvaldsen, jf. hans påskrift på brev af 5.7.1834.
  Brevet af 2.8.1834 fra Jonas Collin til Thorvaldsen er endnu uidentificeret.

 2. Dvs. etatsråd Thorvaldsen.
  Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819.
  Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Dvs. det ærinde eller tillidshverv at indsætte 20.000 rigsdaler specier eller 40.000 rigsbankdaler rede sølv i Nationalbanken i Kjøbenhavn på Thorvaldsens vegne.
  Beløbet var datteren Elisa Paulsens medgift og skulle tages fra dét Københavns Universitet henholdsvis Slotsbygningskommissionen skyldte Thorvaldsen som betaling for udførte kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot.

 4. Nærmere bestemt: Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirke, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70, og jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 5. Jf. brev af 5.7.1834 fra Universitetsdirektionen til Jonas Collin.

Sidst opdateret 12.06.2020