18.7.1845

Afsender

Jens Blichfeldt, Frederik 6.-kommissionen, Johannes Ingwersen, Gottfried Rosenberg, J.P. With, Hans Wulff

Afsendersted

Skanderborg

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 16.7.1845.

Resumé

Frederik 6.-kommissionen bekendtgør, at indvielsesfesten for Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke finder sted d. 31.7.1845 til sang og musik skrevet og komponeret af J.P.E Hartmann, H.C. Andersen og B.S. Ingemann.

Dokument

Bekjendtgørelser.

At National-Festen, i Anledning af høisalig Kong Frederik den Sjettes ved Skanderborg opførte MindestøttesI Afsløring og høitidelige Indvielse, vil tage sin Begyndelse LøverdagenII den 31 dennesIII, om Formiddagen Klokken 10 slet, bekjendtgøres herved ligesom også at Festen er bestemt at aabnes med en Indledningsmusik udført af blæsende Instrumenter, componeret af Componisten Hr. Secretair Hartmann;IV at dernæst en Sang, forfattet af Digteren Hr. H.C. AndersenV, at den kjøbenhavnske Studentersang-Forening med Accompagnement, componeret af Secretair Hartmann, under hans Anførsel udføres, at naar denne er endt, Mindestøttens Afsløring udføres og Salut af Skyts, saasnart den forevigede KongesVI Byste bliver tilsyne, vil paafølge; at naar denne er endt, Biskoppen over Aarhus Stift, Doctor theol. BrammerVII, vil udføre Mindetalen og Monumentets Indvielse; at derefter en Sang hvortil de af Hr. Etatsraad IngemannVIII forfattede Indskrifter paa Monumentet afgive Texten, sat i Musik af Secretair Hartmann, under hans Anførsel af Sangforeningen og med Accompagnement af blæsende Instrumenter, vil blive udført; og at den egentlige Mindefest vil sluttes med at Sangforeningen afsynger en af en unavngiven jydsk Bonde i Anledning af denne Fest forfattet Sang.

Denne Bekjendtgørelse bedes alle Redacteurer af offentlige Tidender om godhedsfuld af forunde Plads i sammes Tidender.

ComiteenIX for høisaling Kong Frederik den 6tes
Mindestøttes Oprettelse.
Skanderborg, den 16de Juli 1845.

Rosenberg. Wulff. Ingwersen. With. Blichfeldt.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Aarhus Stiftstidende 18.7.1845 omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke. Se et fyldigt referat af den omtalte indvielsesfest i en anden avisartikel fra Aarhus Stiftstidende.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 18.7.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A604 Stavnsbåndet ophæves, 1842, inv.nr. A604
A605 Provinsialstænderne oprettes, 1842-1843, inv.nr. A605
A191 Frederik 6., 1819-1820, inv.nr. A191
A606 Retfærdigheden, 1841-1843, inv.nr. A606
A607 Kunsten og videnskaben beskyttes, 1843, inv.nr. A607

Kommentarer

  1. Dvs. Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Se artiklen Et tvetydigt monument for mere herom.

  2. Dvs. lørdag.

  3. Dvs. denne måned, altså juli.

  4. Den danske komponist J.P.E. Hartmann.

  5. Den danske digter H.C. Andersen.

  6. Den danske kong Frederik 6..

  7. Den danske biskop G.P. Brammer (1801-1884).

  8. Den danske digter B.S. Ingemann.

  9. Dvs. Frederik 6.-kommissionen.

Sidst opdateret 19.11.2018