27.6.1796

Afsender

Eiler Hagerup Schiøtz

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Dokument

Thorvaldsen!

Nyd glæden før den iiler hen
Og lad ey Tiden ubrugt svinde;
Vor Ungdom kommer ey igien,
Den flyer, som lette Skye for Vinde!
Kiob:I d: 27d Junii 1796. E.H.Schiötz

Generel kommentar

Dette er en hilsen i Thorvaldsens stambog, N213. Schiøtz forærede også Thorvaldsen et eksemplar af den danske forfatter C. Prams bog Stærkodder, København 1785. Schiøtz skrev en dedikation i bogen, som Thorvaldsen siden medbragte på sin rejse til Italien
Da de to venner – så vidt vides – ikke traf hinanden efter deres fælles ungdom i København, må nærværende stambogsblad og bogdedikationen sandsynligvis stamme fra samme dag, da Stærkodder blev givet “til en Erindring”, dvs. formodentlig som en afskedsgave før billedhuggerens rejse.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

N213 Thorvaldsens stambog, inv.nr. N213

Kommentarer

  1. Dvs. København.

Sidst opdateret 09.02.2015