Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Gustav Edvard Brock er omtalt i

25.3.1844

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Christian Dalgas

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

27.3.1844

Redaktørerne ved Fædrelandet

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.4.1844

Jørgen Dalhoff

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

15.4.1844

Christian Dalgas

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.4.1844

Johan Bravo

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

31.12.1844

J.F. Schouw

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

25.6.1845

Gottfried Rosenberg

Just Mathias Thiele

Rosenberg sender 1000 rigsdaler til Thorvaldsens dødsbo som restbetaling til C.F. Holbech for hug...