Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2436 af 10219
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger [+]

Afsendersted

København

15.12.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S:T: / Hr. Etatsraad Thorwaldsen / Ridder af Dannebrog [xxxx]

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Onsdag den 15. December.

Kiære Thorwaldsen!

Min Veninde Fru Borries, hvem vi længe har lovet at giøre bekiendt med Dem, beder os at formaae Dem at komme til dem i Selskab med Oehlenschläger og mig paa Fredag Aften. De boer i Huset med os og saavel Manden som Konen er elskværdige Personer med Sands for Kunst, Konen er selv Kunst[n]er, hun maler vakkert og spiller Claveer til Fuldkommenhed. Kom hvis De kan og tag os med paa Vejen

Deres hengivne Veninde

Christiane Oehlenschläger

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering
m6 1819, nr. 55
Sidst opdateret 10.05.2011 Print