Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2285 af 9939
Afsender Dato Modtager
Borups Selskab [+]

Afsendersted

København

7.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / S:T: Sigr. Professore Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen, etc: etc:

Resumé

Borups Selskab inviterer Thorvaldsen til at overvære en teaterforestilling med efterfølgende middag.

Se original

Det dramatiske litteraire Selskab, som regner det til en Hæder for sig i Kredsen af sine Medlemmer ogsaa at tælle Dem, har overdraget til os at bevidne Dem sin Glæde ved Deres Tilbagekomst til Fædrelandet. Vi behøve neppe at tilføye, at Selskabet vilde antage det for et Beviis paa, at De endnu med Venskab mindes dets liden Kreds, naar De ofte under Deres Ophold vil glæde os med Deres Nærværelse. Ligesom vi saaledes her yttre dette Ønske i Almindelighed, saaledes udbede vi os navnligen den Ære, at De vil bivaane Selskabets første Forestilling for denne Saison, som er bestemt til Onsdagen den 13de. d:M: Kl: 6½, og derefter ved et Vennemaaltid deeltage i Selskabets glade Minder om forbigangne Tider, da ogsaa De var dets nidkjære Medlem, og i fro Nydelse af det nærværende Øyeblik, som skjænker os en høyst hædret, almeen elsket Broder, tilbage i vor Vennekjæde.

Directionen for det dramatiske litteraire Selskab, den 7de. Octbr: 1819.

TThortsen
161
CSchram
194
Peter Groth
–288–
Faber
255.
Borgen
94
Generel kommentar

Thorvaldsen takkede ja til denne invitation, og var til stede 13.10.1819 i Borups Selskabs lokaler. På aftenens program stod en prolog fremsagt af broder 161, Thomas Peter Thortsen (jf. mødeprotokol, 1818-23, arkivalier fra Borups Selskab) og tre sange til Thorvaldsens ære skrevet af medlemmerne Knud Lyne Rahbek, M.F. Liebenberg og Adam Oehlenschläger. Endvidere blev et teaterstykke af sidstnævnte opført.
Thorvaldsen var fra 1790 medlem af Borups Selskab, se mere om hans medlemsskab her.

Arkivplacering
m6 1819, nr. 43
Andre referencer

  • Arkivalier fra Borups Selskab, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 769r, fol.

Emneord
Broderskabsidealer · Idolisering af Thorvaldsen · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen og teatret · Ungdomsvenner
Sidst opdateret 21.09.2016 Print