Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6743 af 10237
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

26.8.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

H. Conferenzraad Hansen! Ved at bestemme mig, blandt de fleere Ansøgere om Portnertienesten paa Charlottenborg, for Extra Opvarter Frørup giør jeg mig en Fornøjelse af at tilsige Deres Tiener Ole Olsen Strøe, maa han fremdeles tiene Dem til Deres Tilfredshed, at ville, efter Deres dødelige Afgang, sørge for at han kan komme i passende Levevej, naar han indgiver Ansøgning om Befordring til en eller anden Bestilling ved Academiet eller ved mit Hof; hvorved jeg haaber at opfÿlde hvad H. Conferenzraaden kan vente af min Højagtelse for Dem, forblivende Deres


Kiøbenhavn d. 26 Aug 1835
forbundne og velvillige
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 72
Sidst opdateret 11.01.2013 Print