The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6744 of 10239
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

26.8.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

H. Conferenzraad Hansen! Ved at bestemme mig, blandt de fleere Ansøgere om Portnertienesten paa Charlottenborg, for Extra Opvarter Frørup giør jeg mig en Fornøjelse af at tilsige Deres Tiener Ole Olsen Strøe, maa han fremdeles tiene Dem til Deres Tilfredshed, at ville, efter Deres dødelige Afgang, sørge for at han kan komme i passende Levevej, naar han indgiver Ansøgning om Befordring til en eller anden Bestilling ved Academiet eller ved mit Hof; hvorved jeg haaber at opfÿlde hvad H. Conferenzraaden kan vente af min Højagtelse for Dem, forblivende Deres


Kiøbenhavn d. 26 Aug 1835
forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 72
Last updated 11.01.2013 Print