Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9399 af 10219
Afsender Dato Modtager
W.C. Hedemann [+]

Afsendersted

Helsingør

20.11.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København/Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, / Storkors af Dannebrog, Danne-/ brogsmand, Directeur og Professor / ved Academiet for de skjønne Kunster / i Kjøbenhavn, etc: etc: etc.

Resumé

Hedemann sender et digt, der skal erindre Thorvaldsen om Kronborg.

Se original

Høivelbaarne Herr Conferentsraad!

Flere af Herr Conferentsraadens Beundere have anmodet mig om, at tilstille Deres Høivelbaarenhed et Exemplar af medfølgende lille Digt. Denne Opfordring maa tjene til Undskyldning for, at jeg herved er saa frie, at vedlægge et saa ringe Arbeide. –

Maatte Samme, blot et Øieblik, tilbagekalde en behagelig Erindring om Kronborg hos Herr Conferentsraaden, erholdt Digtet dog lidt Værd ved Siden af dets Mangler, som Ingen bedre erkjender end

Helsingør den 20 November 1843.

  Deres Høivelbaarenheds
 
ærbødigste
 
WC Hedemann,
Kammerjunker.
Generel kommentar

Det omtalte digt er ikke sikkert identificeret, men der er højst sandsynlig tale om digtet af senest 10.12.1843, der netop omhandler Kronborg og besynger Thorvaldsens forslag til en istandsættelse af slotskirken samme sted.

Arkivplacering
m25 1843, nr. 52
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsens fædrelandskærlighed
Sidst opdateret 01.04.2020 Print