Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8186 af 10207
Afsender Dato Modtager
B.S. Ingemann [+]

Afsendersted

Sorø

29.10.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Thorwaldsen (sopr: Tit:).

Resumé

B.S. Ingemann fremsender et digt til Thorvaldsen. Han har ikke været i stand til at besøge Thorvaldsen og familien Stampe pga. sygdom og død i familien, men håber at se ham til foråret.

Se original

Carissimo Maestro!

Sorøe d. 29’ Octbr 1839

Uagtet jeg ikke venter, at De vil faae Leilighed til at følge mig heelt gjennem den orientalske Speculations og Magies Labyrinths, kan jeg dig ikke negte mig den Fornøielse at tilsende Dem dette Digt, som et lille Beviis paa min Hengivenhed. Compositionen og Situationerne vilde maaskee snarest tiltale Konstnerens Phantasie og Følelse, helst gjennem en smagfuld Læserindes Foredrag, og derom behøver De jo ikke at lede. Trods al Forfatterkjærlighed, vilde jeg imidlertid nødig, at De derfor skulde opoffre nogen Time, hvorved Konsten kunde berøves en eneste af hine Ideer, som langt anskueligere, end ved Ord og Bogstaver, skal glæde Verden gjennem Deres Formers Tryllerie.
Min Søsters Sygdom og Død har i dette Efteraar hindret min Kone og mig i at besøge Dem og den kjære gjestfrie Familie paa Nysøe og see alt det Herlige, De der har frembragt; men vi glæde os til at see disse Værker tilligemed Dem og Stampes i Kiøbenhavn til Foraaret.
Maa jeg bede Dem selv modtage og bringe Baronen og Baronessen vor hjerteligste Hilsen. Lev fremdeles glad og lykkelig med den Genius, der aldrig ældes, og bevar i venlig Erindring

Deres hengivenste

B.S. Ingemann

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering
m23 1839, nr. 26
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen
Sidst opdateret 27.09.2012 Print