Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5172 af 10207
Afsender Dato Modtager
Joseph Hambro [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Udskrift: ”Monsieur / Monsr. Le Conseiller d’Etat / Alt. Thorwaldsen / Chevalier de l’Ordre de Danebrog / etc etc / Rome.” Brevet er mærket ”post payé” med samme hånd og med en anden hånd: ”par l’entremise de Mr. Torlonia.” Aftryk fra et afrevet laksegl med initialerne ”J.H.”.

22.5.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

S T

Herr Etazr Thorwaldsen   Kiøbenh d 22 Maj 1830

Rom

Efter næsten et Aars Fraværelse fra vort kjære Fædreneland har jeg nu været nogen Tiid tilbage og mange af Deres Venner have med Glæde hørt fra mig at jeg havde den Fornøjelse at see Dem saa vel. – fra Genua tilskrev jeg Dem men saae kort efter med Deeltagelse at De havde været i München og Deres Modtagelse der.
Af dh Torlonia & Co har jeg erfaret at samme udbetalte Dem 1200 Sd for min Regn. – jeg ville nu gjærne bede Dem min gode Ven at sørge for at de Malerier som og det fra Bissen blev saa snart muelig sendt til Livorno til dh Ulrich & Søn for at kunde blive expederet hertil da jeg gjærne seenere ønskede at ulejlige Dem /: om De tillader det :/ med nye Bestillinger som og fleere velhavende Folk har, naar de saae hvad gode Ting jeg havde faaet, nok agtede at bestille adskilige Malerier af danske Malere i Rom. –
Undskyld at jeg ulejliger Dem med at paasee at alting afsendes vel indpacked fordi at det ved at arrivere herhid ville let sætte mig istand til at opnaae det Ønske at faae mange Bestillinger.
Lad mig snart høre fra Dem. – Lev vel Deres hengivne Ven

Hambro

Arkivplacering
m15 1830, nr. 76
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Indkøb af malerier for andre · Indkøb af skulpturer for andre · Thorvaldsen som kunstkender
Personer
H.W. Bissen · Giovanni Raimondo Torlonia
Sidst opdateret 13.05.2016 Print