Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9345 af 10239
Afsender Dato Modtager
Anders Christian Olsen [+]

Afsendersted

København

7.7.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til denne regning er under udarbejdelse.

Se original

Underdanigst Regning
Efter Overbygningsdirecteur Hrr. Conferentsraad Hansens
Ordre. St.K. af D og D.M.

1843
Forfærdiget en stor Cavelet til Hrr Conferentsraad Thorvaldsen St.K. af D. og D.M. til at modellere Figurerne paa, til Nicherne ved Siderne af Slot=Hovedporten For Troe og Arbeide NB et stort Modelleerbrædt iberegnet
For Beslaget til Samme som medfølgende Regning udviser
Bygget en Stillads for Kunstneren at staae paa for at moddellere ovennævnte Figurer
Opsat de 2’ Jernskeletter som Dahlhoff har udført: det ene paa ovennævnte Cavelet, det andet paa den Cavelet som er udført paa Slottet med Tillæg af Holdskruer og Bøgetræeskiler
For Lister til at sætte udenom Jernskeletterne og en Sokkelform til den ene Figur
2de 7 Al lange Maalestokke
2de Stativer til at hænge vaade Klude paa
En 7 Al høi Trappestige til Samme
 
 
Kjøbenhavn den 7de Juli 1843.
Debet
Rbd [tegn for mark] ß
 
 
42 –
27 –
 
23 –
 
 
6 –
 
5 –
1 2
4 3
5 4
Summa Rbd 114 3 [tegn for mark] ß
AC Olsen
Modtaget
AC Olsen


[På papirets bagside er med anden hånd skrevet:]

Bekommet paa de Figurer som skal modeleres til Christiansborg Slot i Avance 150 Kolberg

Ligeledes bekommet paa Bemeldte Figure i Avance 150 Rbd

Kjøbhvn 28 August
1843
G Borup.
Generel kommentar

Denne regning vedrører de to kolossalstatuer, Herkules, A14, og Æskulap, jf. A20, som de to billedhuggere, Borup og Kolberg skulle assistere Thorvaldsen med opmodelleringen af.

Arkivplacering
gmIV, nr. 78
Personer
G. Borup · Jørgen Dalhoff · C.F. Hansen · Andreas Kolberg
Sidst opdateret 01.09.2019 Print