Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9031 af 10219
Afsender Dato Modtager
Karl von Kolb [+]

Afsendersted

Rom

27.5.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af veklsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Veksel fra Kolb til Thorvaldsen på fem scudi, der skal overdrages Johan Bravo.

Se original

Ricevuto dal Signor Carlo Kolb la somma di Scudi Cinque roml i [ ] quali assegno al signor Gio Bravo di ciu quitanza in [blank linje] per lo stesso oggetto

Roma li 27 Maggio 1842

Alberto Thorvaldsen

Bono per [tegn for scudi] 5.- rom[ani]


[På bagsiden med anden hånd:]

C[?] 64
A. Thorwaldsn

Generel kommentar

Dette er en veksel udstedt af Kolb Thorvaldsen til fordel for Bravo – om vekslers virkemåde, se evt. referenceartiklen Veksler. På bagsiden har Kolb, eller hans assistent, som vekseludsteder anført Thorvaldsens navn som tegn på, at vekslen er overdraget til ham. I fald billedhuggeren havde givet vekslen videre til Bravo, som det tydeligvis var tanken, havde Thorvaldsen skrevet Bravos navn her, så man til enhver tid kunne se, hvem ihændehaveren af vekslen var. Bravos manglende navn på vekslen tyder på, at Thorvaldsen ikke overdrog værdipapiret til Bravo.
Beløbet har antagelig skulle dække Bravos honorar for hans hjælp med at nedpakke Thorvaldsens kunst og ejendele, se brev af 26.9.1842 eller Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.


Vekslen svarer til indførsel nr. 3 på oversigten af 31.5.1842, der viser de samlede udbetalinger fra Thorvaldsens konto hos Kolb.

En del af vekslens tekst er fortrykt. Den fortrykte tekst er markeret med gråt. Se originalen for at overskue det grafiske udtryk og dermed også indholdet bedre.

Arkivplacering
Odense Bys Museer, L.Chr. Pedersens autografsamling, KMO/2007/0008×0219
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsens økonomi
Personer
Johan Bravo
Sidst opdateret 01.09.2016 Print