Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7522 af 10207
Afsender Dato Modtager
Ditlev Blunck [+]

Afsendersted

Rom

30.6.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet. Brevet er blevet påskrevet den 2.8.1838 og den 5.7.1838.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Blunck låner og tilbagebetaler 100 romerske scudi af Thorvaldsen. 50 scudi lader til ikke at være blevet tilbagebetalt.

[Tekst, overstreget med fem lodrette streger, begynder her:]

Von Sr Hochwohlgeboren den Herrn Etazrath Thorwaldson eine Anleihe von 100 Scudi romani (schreibe hundert Scudi romani) entgegen genommen mit dem Versprechen solche mit der ersten Einnahme die mir von meinen Arbeiten wird zurück zu zahlen, welches ich hiemit durch meine Unterschrit bescheinige DC Blunck
Rom d 30ste Juny 1838. –

[Overstreget tekst slutter her:]

Diese hundert Scudi sind bezahlt
Kophg d 5te July 1839
Thorvaldsen

Wiederholt erhalten 50 Scudi (fünfzig Scudi romani)
Rom d 2t August 1838 D: C: Blunck.

Generel kommentar

Dokumentet er et eksempel på Thorvaldsens rolle som pengeudlåner, hvilket ofte skete til trængende kunstnere, jf. også andre dokumenter tilknyttet emneordet Pengeudlån og veksler. Flere af malerierne i Thorvaldsens samling er indgået som pant i sådanne udlånssager, der ikke er blevet tilbagebetalt. Se evt. hertil Bluncks erklæring af 8.8.1840. I ovenstående eksempel synes der dog ikke at have været tale om nogen pant. Læs evt. mere om Thorvaldsens malerisamling i artiklerne Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse og Thorvaldsens in Italien gesammelte Gemälde.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67, 5 d IV
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Pengeudlån og veksler · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens økonomi
Sidst opdateret 22.10.2018 Print