Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8962 af 10219
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

14.2.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorvaldsenske Museum
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thorvaldsenske Museum

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I et af de første Møder, hvori jeg var tilstede i den ærede Commission gjorde jeg opmærksom paa, at der ved Museets Opførelse vilde forefalde en Deel Bygmesteren vedkommende Detail-Arbeide, som det ikke vilde blive mig muligt selv at udføre ved Siden af Hovedbestyrelsen og det nødvendige personlige Tilsyn med Arbeidet paa Stedet, saa som forskiellige, Opmaalinger, Tegninger, Beregninger og deslige og at jeg derfor maatte forbeholde mig nærmere at indkomme til Commissionen med Regning over deslige Udgifter, som jeg ikke kunde bestride af den midlertidige Gotgjørelse, som skulde udbetales mig for Tabet af den mig som Kongelig Bygnings Inspecteur tilstaaede Intægt.

Jeg har saaledes, ifølge vedlagte to Regninger udbetalt i de to Aar 1840 og 1841 ialt 598rd som jeg maa anmode den ærede Commission om at foranstalte mig godtgjort

Kjøbenhavn d. 14 Februari 1842 ærbødigst
G. Bindesbøll

[Noteret i venstre margen:] Eenstemmig bifaldt d. 16 febr. 1842 og foranstaltet udbetalt

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 89f
Sidst opdateret 02.08.2011 Print