Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8719 af 10237
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

17.4.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Ved en mig i Gaar tilhændekommen Skrivelse fra Kiøbenhavns Magistrat af 14 April, er Commissionen underrettet om, at Borgerrepræsentanterne have under 29 Marts næstforhen udvalgt Hr Ankersmedmester Caspersen til Medlem af Commissionen i Muurmester Capitain Sibberns Sted.

Jeg tillader mig nu at foreslaae et Commissionsmøde i Morgen Middag (Løverdag d. 18de) Kl. 12, paa sædvanligt Sted, i Finantsdeputationens Locale, forudsat at alle Herrer Medlemmer kunne være tilstede, hvorover Deres Paategning udbedes.

d. 17 April 1841

Collin

Hr Etatsraad Mundt det er mig ikke muligt at møde Løverdag Formiddag men efter Aftale med Hr Conferentsraaden Tirsdag d 20de Kl. 12 M
” Professor Hetsch Kan møde Tirsdag d: 20 Kl. 12 Hetsch
” Cancellieraad Driefer Kan møde Tirsdag d. 20de Kl: 12 Driefer
” Grosserer J. H. Lund Ligel. møde d. 20 Kl. 12 J. H. Lund
” Theatermaler Lund møder Tirsdag Kl. 12 Troels Lund
” Ankersmedmester Caspersen. Ligeledes [H]. Caspersen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,72
Sidst opdateret 20.07.2011 Print