Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8568 af 10219
Afsender Dato Modtager
Københavns Brandkommission [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brandkommissionens segl med teksten: ”DEN KONGL XXX ØBENHAVN”

26.10.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygnings Commissionen for Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum.

Tilskrift: Til Bygnings Commissionen for Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Bygningscommissionen for Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum, har under 3die denne Maaned forespurgt hos Brandcommissionen om der fra Brandvæsenets Side maatte være noget imod, at Skorsteensrørene i Museet opføres runde med en Lysning af otte Tommer i Diameter, istedet for at disse efter Forskrivten i Brandanordningen af 1ste November 1806 §6 Littr. c skulle holde 18 Tommer i Lysningen paa alle 4re Sider.

I denne Anledning undlader man ikke at meddele: Den 4de May d: A: indkom til Brandcommissionen et lige Andragende fra Muurmester Wahl om at maatte opføre runde Skorstene med Lysning af 8te Tommer i Diameter, i en Bygning No 43 paa Nørregade og efter at Commissionen havde fremsendt samme til det Kongelige Danske Cancellie ledsaget med dens Betænkning blev det Ansøgte, saaledes som af vedlagte Afskrivt behagelig vil erfares, under 30te samme Maaned tilladt med nogle faa i Forslag bragt Modificationer.

Med Hensyn til det saaledes i lige Anledning tidligere passerede, finder Commissionen vel at der fra Brandvæsenets Side ikke kan være noget imod at der under saadanne Betingelser som fornævnte Cancellie Skrivelse ommelder, i det Thorvaldsenske Museum heri Staden opføres runde Skorstene med en Lysning af 8te Tommer i Diameter, men man maa dog, da Afvigelsen fra de bestaaende Anordninger er af en ikke ringe Betydenhed, ansee det fornødent forinden Arbeidet udføres, saaledes som Bygnings-Commissionen selv antyder at vær Hensigten, at det Kongelige Danske Cancellie[s] Resolution herom nærmere erhverves.

Den Kongelige Brandcommission i Kiøbenhavn den 26de October 1840.

Quaade [Bentley] [P].M. Qvist Skibsted M[xxx]ing H.H. [Herfort]

/N: Wolff

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,65
Sidst opdateret 18.07.2011 Print